Tunne kohanemisvaldkonna tegijaid – Tartu Välismaalaste Teenuskeskus

Tartu Välismaalaste Teenuskeskus / Tartu Welcome Centre on väga noor asutus – avasime oma uksed klientidele 21. augustil 2019. Kuna suurem osa Tartu linna saabuvatest välismaalastest on tudengid ja ülikoolide töötajad, vajasid kohanemisvaldkonna teemalist tuge oma akadeemilise pere uutele liikmetele eelkõige ülikoolid, kuid ka linnal oli vajadus keskuse järele, kust äsja saabunud linnakodanik õige suuna kätte saab ning saab ka nõuandeid igapäevaelus esile kerkivate küsimuste lahendamisel.

Toimetame keskuses nüüdseks juba kolmekesi: Janika Hango on meie projektijuht ja juhataja, Merle Soosaar on nõustaja ning Merje Laimets on koordinaator.

Janikal ja Merlel on välismaalastega töötamisel varasem pikaajaline kogemus Tartu Üliõpilaskülas ja sealt on kaasa tulnud teadmine, et õppetöö ja majutuse korraldamise vahele jääb väga palju teemasid, mille puhul võib välismaalane hätta sattuda ja ei pruugi osata kellegi poole pöörduda. Olgu see siis perearsti leidmine või on küsimused seotud hoopis näiteks Eesti kultuuri ja kommetega, mis võivad samuti teisest kultuuriruumist tulnud inimest segadusse ajada.

Jaanuaris 2020 liitus meie väikese kollektiiviga Merje ja sellest ajast on meie keskuses võimalik taotleda isikukoodi ja registreerida elukohta. Merje on varasemalt välismaalastega kokku puutunud Tartu Linnavalitsuse Avalike suhete osakonnas ja Tartu 2024 tiimis töötades.

Peamine töökeel on meil inglise keel, harvemini tuleb ette vene keele kasutust. Merje suhtleb vabalt ka saksa keeles.

Meie keskuses saavad välismaalased igapäevaselt taotleda isikukoodi ja registreerida elukohta. Samuti abistame bussikaartide isikustamisel, sest digivõimekust seda ise teha, äsja saabunutel sageli veel ei ole. Ikka ja jälle kuuleme seda, et imestatakse kui kiiresti isikukoodi saamine või elukoha registreerimine võrreldes teiste riikidega Eestis käib.

Perekonnaga saabuvate välismaalaste puhul on sageli laual küsimused laste kooli, lasteaia või hoopis hobiringi teemadel. Vahel on uude kultuuriruumi sattunul lihtsalt vaja kellegagi rääkida, veendumaks, et ta on oma asjaajamistega õigel teel. On ka olnud juhtumeid, kus hiljuti saabunu on endale püstitanud ebarealistlikud eesmärgid või ootused ning siis saab neid koos arutledes pisut kohendada, et uus ümbritsev keskkond nii trööstitu või kõhedust tekitav ei tunduks. Loomulikult on inimesi, kes vajavad rohkem abi, kui lihtsalt ära kuulamine – sel juhul suuname nad edasi professionaalset abi saama. Tihti anname õige suuna kätte ka ravikindlustusega seotud teemadel või perearsti otsingutel.

Inimeste mured on väga erinevad. Osad soovivad leida korterit, et pääseda ühiselamust ja elada võimalikult omaette, aga on ka neid, kes soovivad ilmtingimata toa- või korterikaaslast, kuna ta ei ole harjunud üksi olema. On juhuseid, kus meie juurde tullakse oma esimese üüriarvega, mis on eestikeelne ja soovitakse, et me seda selgitaks ja võtaks seisukoha, kas maksta tuleb ikka vaid kokku lepitud teenuste eest.

Meie poole pöördutakse kirja teel, telefonitsi ja tullakse kohale üle maailma. Paljud välismaalased on hädas majutuse leidmisega. Majutust meil endal küll pakkuda ei ole, aga me anname nõu, milliseid kanaleid majutuse leidmiseks kasutada. Koroona ajal on olnud terav probleem ka isolatsiooniperioodiks majutuse leidmine.

Peab mainima, et ega kõike olulist ühel kohtumisel sageli ära rääkida ei jõuagi. Uue informatsiooni vastu võtmine ja keskkonnaga kohanemine käib etappide kaupa ja vastavalt aastaajale ning ka sellele millises punktis keegi hetkel oma elukorraldusega on. Kui ilmad muutuvad külmemaks ja pimedamaks, tuleb rääkida helkuritest ja soojadest riietest ning sellest, kui oluline on meie kliimas korralikult toituda ning D-vitamiini tarbida, et nii vaimne kui füüsiline tervis säiliks. Kahjuks ei ole perearsti leida välismaalasel sugugi lihtne.

Sügisel alustas meie keskuses Tartu Ülikooliga koostöös toimetamist projektipraktika meeskond. Viis tudengit neljast erinevast rahvusest loovad semestri jooksul online ürituste sarja, mis tutvustab kohalikku keelt, kultuuri ja kööki ning jagab erinevaid kohanemiseks vajalikke teadmisi kogemuspõhiselt. Sarja Baby Steps for Tartu suureks eeliseks on, et sarja loovad kaks kohalikku tudengit koostöös kolme välismaalasega, kes on ise Tartusse saabumisel erinevate eluliste aspektidega kokku puutunud ning oskavad nüüd teistele oma kogemustest lähtuvalt soovitusi jagada. Loodetavasti õnnestub sarnase sarjaga jätkata ka järgmistel semestritel.

Meie ruumides toimuvad ka teiste organisatsioonide poolt pakutavad kursused ja üritused, mis on mõeldud uussisserändajatele. Näiteks eesti keele kursused ja erinevad kohanemis-seminarid, mida pakub Settle in Estonia programm. Leiame, et on oluline, et erinevad tegevused oleks meie juurest leitavad, sest nii tekib harjumus meie juures käimiseks ja kui tekib reaalne vajadus mingi teema lahendamisel, on juba abiks teadmine, kuhu võib oma küsimusega pöörduda.

Võta meiega ühendust: