settle estonia

Tööotsijatele ja ettevõtjatele mõeldud koolitused muutuvad veelgi paremaks

Kohanemisprogrammi senine Töö- ja ettevõtluse moodul toimub edaspidi kahe eraldi teemamoodulina. Need, keda huvitab Eestis töö leidmine ja tööle asumisega seotud dokumentide vormistamine, saavad osaleda Töötamise moodulis. Ettevõtlusega alustamisel on abiks aga Ettevõtluse moodul.

Martin Lään, üks koolitusi läbi viiva ettevõtte Expat Relocation Estonia OÜ asutajatest rääkis, et otsus töö- ja ettevõtlusmoodul kaheks erinevaks lahutada sündis koolitusel osalejate tagasiside põhjal. „Oleme aastaid uussisserändajaid koolitanud ja ka tagasisidet kogunud ning üks sagedamini esitatud ettepanekutest oli, et töö- ja ettevõtlusmoodul peaksid olema kaks eraldi koolitust. Teemade valdkond on ju väga mahukas ja ühe päeva sisse need kõik ära ei mahtunud. Pahatihti jäid ajapuuduse tõttu olulisest infost ilma just ettevõtlusest huvitatud osalejad, sest see osa koolitusest toimus päeva teises pooles. Nüüd saame aga erinevatel koolitustel ja erinevatele sihtgruppidele pühendada terve päeva ja rääkida täpselt sel teemal, mis osalejaid huvitab,“ kirjeldas Lään koolitusi.

Töötamise moodulis saab osaleja kasulikke teadmisi töö otsimise, CV koostamise ja kandideerimise kohta ning olulist infot jagatakse ka Töötukassa teenuste ja maksude teemal. Ettevõtluse moodulis tutvustatakse nüansse, mis puudutavad Eestis uue ettevõtte rajamist, aga koolitus on väga sobiv ka neile, kellel ettevõte on juba olemas, kuid täiendavaid küsimusi on tekkinud seaduste või maksuteemade kohta.

Koolitusmaterjalid on kõigile kättesaadavad Settle in Estonia veebilehel iga mooduli tutvustuse juures. Sellegipoolest on huvilistele väga kasulik osaleda vastaval koolitusel. Seal saab tekkinud küsimusi põhjalikult koolitajaga arutada, kuulda sarnases olukorras olnud teiste välismaalt saabujate kogemusi ning luua uusi sidemeid.

Martin Lään kinnitab, et aastate jooksul on Kohanemisprogrammis osalejad rajanud Eestis mitmeid ettevõtteid, mille tooteid või teenuseid on ka Expat Relocation Estonia OÜ tarbida saanud: „Kõige rohkem teeb head meelt, kui pärast koolitusel osalemist sujub uussisserändaja kohanemine Eestis kiiremini ning meil tekib võimalus hiljem temaga ka koostööd teha. Näiteks on suur osa meie koolituste videotest produtseerinud just ühe Eestisse elama asunud ukrainlase poolt asutatud ettevõte. Samuti on Kohanemisprogrammi materjalide vene keelde tõlkijate seas üks Kohanemisprogrammis osalenu. Rõõm on näha, et meie töö on kandnud vilja ning Eestisse elama asunud välismaalane on siinsesse ühiskonda kenasti sulandunud, on ettevõtlik, maksab makse ja on pühendunud ühiskonna liige.“

Praegusel ajal toimuvad koolitused veebi vahendusel ja ehkki kontaktõppel on selged eelised, annab ka virtuaalne keskkond hea võimaluse siin elavatele välismaalastele end kohalike oludega kurssi viia. Koolitused hakkavad taas toimuma kontaktõppe vormis niipea, kui koroonaviiruse levik pidurdub ja koolituste korraldamine klassiruumides on taas võimalik. Online koolituste kalender 2021. aasta alguseks on juba paigas, registreeru siin.