Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Töömoodul

Töötamise moodul on eelkõige suunatud Eestisse töötamise eesmärgiga saabunud välismaalastele, kuid näiteks ka välisüliõpilastele, kes on oma haridusteed Eestis lõpetamas.
Mooduli eesmärgiks on anda ülevaade Eestis töötamisega seotud teemadest ning küsimustest.

Mida veel teada saab?

  • milline on töökultuur Eestis;
  • kust ning kuidas saada karjäärinõustamist;
  • kuidas saada kontakti tööandjate ja ettevõtetega ning palju muud.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa kohanemisele Eesti ühiskonnas. Selle tarbeks käsitletakse koolitusel Eestis töötamisega seotud teemasid.

Sisu

Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis edukalt hakkama saamiseks kasulik teada kõigil, kes on tulnud Eestisse tööle või soovivad leida endale Eestis sobivat tööd.

Muuhulgas pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:

● Eestis elamise õiguslikud alused
● Kuidas leida endale sobiv töökoht ja kust selleks abi saada
● Euroopa Liidu sisene tööalane liikumine
● Tööõigus, töötaja õigused ja kohustused töösuhtes
● Eesti maksusüsteemi ülesehitus
● Töötuskindlustuse ja ravikindlustuse alused
● Eesti töökultuur
● Pensionisüsteemi ülesehitus
● Täienduskoolituse võimalused

Kontakt:

Expat Relocation Estonia
info@settleinestonia.ee

Registreeru
Mida annab töötamise mooduli läbimine?

● Teadmised Eestis elamise õiguslike aluste ja selle kohta kust leida vajaduse korral lisateavet;
● Ülevaate töötajate vabast liikumisest Euroopa Liidus ning võimalikest tööturuteenustest;
● Teadmised olulisematest tööõiguse aspektidest ning sellest, kust vajaduse korral abi saada ja lisateavet leida;
● Teavet, kuidas toimib töötus- ja ravikindlustus Eestis;
● Teadmise ja tunnetuse, milline on Eesti töökultuur;
● Teadmised, milliseid organisatsioone Eestis töövaldkonnas leidub;
● Ülevaadet, milliseid tööalaseid teenuseid pakutakse välismaalastele ning kust leida nende kohta lisateavet.

Koolituspäev on üles ehitatud täiskasvanute õppimise iseärasusi silmas pidades. Koolitused on väga praktilise loomuga, millest olulise osa moodustavad harjutused, rühmatööd ja diskussioonid.
Näiteks Eesti töökultuuri teema juures käsitletakse läbi praktilise harjutuse kultuurierinevuste mudelit. Osalejatel on antud harjutuse käigus võimalik hinnata, kui erinev on Eesti töökultuur harjumuspärasest ning milliseid eripärasid peaks eestlastega tööalaselt suheldes arvesse võtma. Koolitusel osalejatel on huvi korral võimalik pärast koolitust osaleda mõne töötamisega seotud organisatsiooni üritusel.

Kokkuvõtvalt annab koolituspäev arvukalt võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks. Kogu koolituse vältel on võimalik olla pidevas diskussioonis nii koolitaja kui osalejatega – seejuures on võimalus teiste välismaalastega oma seniseid kogemusi vahetada ning kuulda, milliste situatsioonidega on nemad kokku puutunud ja kuidas küsimusi lahendanud.

Koolituse ajaline kestvus on 1 päev (8 tundi) ja päevakava näeb üldjuhul välja järgmine:

10:00 – 11:45 Sissejuhatus ja I koolituse osa
11:45 – 12:00 Kohvipaus
12:00 – 13:45  II koolituse osa
13:45 – 14:30 Lõunapaus
14:30 – 16:15 III koolituse osa
16:15 – 16:30 Kohvipaus
16:30 – 18:00 IV koolituse osa ja kokkuvõte

Koolituspäev lõppeb kokkuvõttega, mille käigus on osalejatel võimalik esitada kõikvõimalikke esile kerkinuid küsimusi mis tahes teema kohta, mis jäi nende jaoks veel ebaselgeks või mille kohta nad sooviksid rohkem teada saada. Seejärel on igal osalejal võimalik välja tuua, mis olid tema jaoks kõige olulisemad asjad, mille ta sellest koolituspäevast enda jaoks meelde jätab. Osalejad saavad kontaktandmed, kuhu neil on võimalik ka pärast koolitust tekkivate küsimustega pöörduda.
Koolituse läbiviijate poolt pakutakse osalejatele kohvi, teed ja suupisteid. Samuti on võimalik koolituspaiga läheduses võimalik käia ka lõunatamas.

Töö- ja ettevõtlusmooduli kohta saab lisainfot aadressil info@settleinestonia.ee.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept