Terviseameti nõustaja aitab uussisserändajatel perearsti leida

Selleks, et Eestisse elama asunud välismaalased saaksid vastused kõigile oma terviseteemalistele küsimustele, asus Terviseametis tööle nõustaja Andrei.

Andrei alustas 2020. aasta märtsis tööd Terviseametis tervishoiuteenuste osakonna nõustajana. Tema peamiseks tööülesandeks on pakkuda konsultatsiooni uussisserännanutele, aga ka inglise/vene keelt kõnelevate juba Eestis elavate inimestele. Uurisime Andrei käest, mida tema töö tähendab.

Kirjelda palun oma tööülesandeid ja töö sisu?

Nõustan inimesi tervishoiuteenuste, täpsemalt perearstinduse valdkonnas. Jagan soovijatele infot nii telefoni kui ka e-maili teel. Muidugi nõustan ka eesti keeles, aga minu peamine roll on pakkuda tuge vene ja inglise keelt kõnelevatele inimestele.

Keskmiselt kolmandik minu tööst on inimestega telefonitsi suhtlemine ning ülejäänud aja nõustan kirjateel. Terviseameti ruumides ma hetkel inimestega otsekontakti kaudu ei kohtu.

Milliste küsimustega sinu poole pöördutakse?

Uussisserännanutel on ju reeglina palju ja erineva iseloomuga küsimusi nii Eesti kui ka riigis toimuva kohta, aga mina saan neile ametialases pädevuses vastata ainult küsimustele, mis puudutavad spetsiifiliselt tervishoiuteenuseid. Enamjaolt otsitakse ikkagi võõrkeeli kõnelevaid perearste nii Tallinnas kui ka mujal Eestis – proovin patsiendid selliste arstidega kokku viia ja aitan perearsti nimistusse registreerimisega. Terviseamet palub võõrkeelsetelt patsientidelt mõistvat suhtumist sellesse, et inglise keele valdamine tervishoiutöötajate seas on küll kaasaegne ja teretatav nähtus, kuid mitte seadustes sätestatud kohustus.

Koroonakriisi ajal olen palju nõustanud viirusetestidele suunamise osas. Sageli tuleb ette ka keerulisemaid küsimusi nii eraisikutelt kui ka nt tervishoiuteenuste osutajatelt, eriti eriolukorra ajal – sellisel juhul kaasan vastamiseks osakonna õigusnõuniku või juhataja.

Kuhu sa veel soovitad tervise teemadel info saamiseks pöörduda?  

Meditsiinialaste küsimustega saavad inimest aidata ikkagi ainult vastava kvalifikatsiooniga töötajad. Tervisemuredega tasub alati alustada perearstist, ka uussisserännanutel. Perearstide nõuandeliinil 1220 nõustatakse tänase (02.06.2020) info põhjal iga päev kell 15:00-17:00 ka inglise keeles.

Kuidas uussisserändajad sinuni jõuavad?

Kuna minu ametikoht alles loodi, siis ei ole veel väga laialt levinud minu kontaktinfo. Infot Terviseameti nõustamisteenuste kohta jagavad uussisserändajatele ametnikud ja organisatsioonid, kellega välismaalased siin asju ajades kokku puutuvad, näiteks Politsei- ja Piirivalveamet, kellega uussisserändajad kohtuvad dokumentide vormistamisel.

2020. aasta teises pooles on mul plaanis hakata osalema uussisserändajatele mõeldud seminaridel ja veebinaridel ning korraldada ka füüsilisel kujul vastuvõtte Eesti Rahvusvahelises majas. Lisaks tutvustan võimalusel tervishoiuteenuste valdkonnaga seonduvat kõrgkoolides, et välistudengid teaksid, kuhu arstiabi saamiseks pöörduda.

Kas tuleb ette ka kummalisi või naljakaid olukordi?

Üsna sageli tuleb ette kentsakaid olukordi, kui klientidega üksteisele meiliaadresseid telefonitsi ette loeme. Minu pikk nimi on paljudele raskesti arusaadav rääkimata sõnast „terviseamet’’. Ka minu jaoks on vahel keeruline telefonis kuuldud meiliaadress korrektselt kirja saada, seda eriti siis, kui tegu on mõnest kaugemast riigist pärit inimesega ja nime vorm ei ole mulle tuttav. Eks omajagu naljakaid momente tekib ka sellest, kui klient räägib inglise või vene keelt märkimisväärselt tugeva ja arusaamist raskendava aktsendiga.

Kas oled inimestelt ka hiljem tagasisidet kuulnud, kui nad oma küsimustele lahenduse on leidnud?

Jah, positiivset tagasisidet olen saanud küll ja seda eelkõige meili teel. See teeb meele ikka rõõmsaks, kui tean, et minu tööst on kellelegi päriselt kasu olnud.

Kõigil uussisserännanutel on võimalik tervishoiu valdkonna teemadel Andreiga kontakteeruda e-kirja teel Andrei.Petuhhov@terviseamet.ee või telefonitsi numbril +372 794 3500.

Terviseameti tervishoiuteenuste osakonna nõustaja ametikoht on loodud Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendite toel.