Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Teadusmoodul

Teaduse teemamoodul on mõeldud Eestisse teadusrändega saabunud teadlastele ja tudengitele.

Mida veel teada saab?

• teadusalasest tegevusest ning teadusinstituutidest Eestis;
• teadusrändega saabunud välismaalase Eestis viibimisega seotud õigustest ja kohustustest;
• erinevatest akadeemilistest võrgustikest ja organisatsioonidest;
• teadustegevuse rahastamisest jne.

Eesmärk

Teaduse teemamoodul on suunatud eelkõige Eestisse teadusrändega saabunud välisteadlastele, -õppejõududele ja -tudengitele, aga ka kõigile neile, kes on huvitatud Eesti teaduse ja kõrghariduse korraldusega seotud teemadest. Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa siseelamisele ja üldisele kohanemisele Eesti ühiskonnas – selleks antakse teadmised ja põhjalik ülevaade teadusalasest tegevusest sellega seotud informatsioonist Eestis.

Registreeru

Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis edukalt hakkama saamiseks kasulik teada kõigil, kes on tulnud siia tegelema teadusega või soovivad seda teha.

Teadusmoodul annab muuhulgas ülevaate:

 • Eesti teadusinstitutsioonidest- ja korraldusest;
 • erinevatest akadeemilistest võrgustikest ja organisatsioonidest;
 • teadustegevuse rahastamisest Eestis;
 • Eesti ülikoolides rakendatavatest õpetamise tavadest, kursuste ülesehitusest jm.

Samuti saab koolituselt vajaliku õigusalase teabe teadusrändega seotud elamisloa ja –õigusega seotud teemade kohta.

Mida annab teadusmooduli läbimine?

 • Ülevaate Eesti teaduse ja kõrghariduse korraldusest;
 • Teabe, kuidas teadustegevust Eestis rahastatakse ning kust vajadusel lisateavet leida;
 • Ülevaate, milliseid lisa- ning tugiteenuseid pakutakse teadusrändega Eestisse saabunutele ning kust erinevate teenuste ja toetuste kohta lisateavet leida;
 • Ülevaate teadusrändega seotud elamisloanõuetest ning kust vajadusel lisateavet leida;
 • Ülevaate akadeemiliste võrgustike ning organisatsioonide kohta Eestis;

Ülevaate üldistest õpetamispraktikatest Eestis jne.

 • Teadusmooduli koolitus kestab üldjuhul poolteist päeva. Koolitus sisaldab 8 tundi õppetööd (sh praktilisi harjutusi, rühmatöid ja diskussioone) ning kuni 3 tundi interaktiivseid tegevusi, nt mõne Eesti teadusasutuse või teadlase tutvustust. Koolituse käigus saab pidevalt küsimusi esitada ja soovi korral ka oma kogemusi teiste osalejate ning koolitajatega vahetada.
 • Koolituselt saab kaasa ka vajaliku õppe- ja koolitusmaterjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletavaid teemasid ning annab põhjalikud vastused enamikule küsimustele, mis Eestisse teadusrändega saabunud või teadusega tegelemisest huvitatud välismaalastel harilikult tekivad.
 • Nendele, kes otsustanud koolitusel osaleda, on tarvilik viibida kohal mõlemal koolituspäeval Teadusmooduli läbimisel väljastatakse selle kohta tunnistus digitaalselt või soovil korral paberkandjal.
 • Teadusmooduli kohta lisainfo saamiseks võtke koolitajatega ühendust aadressil info@settleinestonia.ee.

Higher education and R&D funding in Estonia

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

Present-day R&D governance structure in Estonia

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

Academic staff and ranks in Estonia

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

 5 practicalities in Estonian academic field

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

How do we like to study in Estonia?

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

Финансирование науки в Эстонии

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

 Структура управления эстонской системы исследовательской и прикладной научной деятельности

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

Академические библиотеки в Эстонии

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

 5 практических аспектов системы Эстонского высшего образовании и исследований

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

Нравится ли вам учиться в Эстонии?

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept