Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Teadusmoodul

Teaduse teemamoodul on mõeldud Eestisse teadusrändega saabunud teadlastele ja tudengitele.

Mida veel teada saab?

• teadusalasest tegevusest ning teadusinstituutidest Eestis;
• teadusrändega saabunud välismaalase Eestis viibimisega seotud õigustest ja kohustustest;
• erinevatest akadeemilistest võrgustikest ja organisatsioonidest;
• teadustegevuse rahastamisest jne.

Eesmärk

Teaduse teemamoodul on suunatud eelkõige Eestisse teadusrändega saabunud välisteadlastele, -õppejõududele ja -tudengitele, aga ka kõigile neile, kes on huvitatud Eesti teaduse ja kõrghariduse korraldusega seotud teemadest. Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa siseelamisele ja üldisele kohanemisele Eesti ühiskonnas – selleks antakse teadmised ja põhjalik ülevaade teadusalasest tegevusest sellega seotud informatsioonist Eestis.

Kontakt:

EESTI TEADUSAGENTUUR
info@settleinestonia.ee

Registreeru

Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis edukalt hakkama saamiseks kasulik teada kõigil, kes on tulnud siia tegelema teadusega või soovivad seda teha.

Teadusmoodul annab muuhulgas ülevaate:

 • Eesti teadusinstitutsioonidest- ja korraldusest;
 • erinevatest akadeemilistest võrgustikest ja organisatsioonidest;
 • teadustegevuse rahastamisest Eestis;
 • Eesti ülikoolides rakendatavatest õpetamise tavadest, kursuste ülesehitusest jm.

Samuti saab koolituselt vajaliku õigusalase teabe teadusrändega seotud elamisloa ja –õigusega seotud teemade kohta.

Mida annab teadusmooduli läbimine?

 • Ülevaate Eesti teaduse ja kõrghariduse korraldusest;
 • Teabe, kuidas teadustegevust Eestis rahastatakse ning kust vajadusel lisateavet leida;
 • Ülevaate, milliseid lisa- ning tugiteenuseid pakutakse teadusrändega Eestisse saabunutele ning kust erinevate teenuste ja toetuste kohta lisateavet leida;
 • Ülevaate teadusrändega seotud elamisloanõuetest ning kust vajadusel lisateavet leida;
 • Ülevaate akadeemiliste võrgustike ning organisatsioonide kohta Eestis;

Ülevaate üldistest õpetamispraktikatest Eestis jne.

 • Teadusmooduli koolitus kestab üldjuhul poolteist päeva. Koolitus sisaldab 8 tundi õppetööd (sh praktilisi harjutusi, rühmatöid ja diskussioone) ning kuni 3 tundi interaktiivseid tegevusi, nt mõne Eesti teadusasutuse või teadlase tutvustust. Koolituse käigus saab pidevalt küsimusi esitada ja soovi korral ka oma kogemusi teiste osalejate ning koolitajatega vahetada.
 • Koolituselt saab kaasa ka vajaliku õppe- ja koolitusmaterjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletavaid teemasid ning annab põhjalikud vastused enamikule küsimustele, mis Eestisse teadusrändega saabunud või teadusega tegelemisest huvitatud välismaalastel harilikult tekivad.
 • Nendele, kes otsustanud koolitusel osaleda, on tarvilik viibida kohal mõlemal koolituspäeval Teadusmooduli läbimisel väljastatakse selle kohta tunnistus digitaalselt või soovil korral paberkandjal.
 • Teadusmooduli kohta lisainfo saamiseks võtke koolitajatega ühendust aadressil info@settleinestonia.ee.

Higher education and R&D funding in Estonia

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

Present-day R&D governance structure in Estonia

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

Academic staff and ranks in Estonia

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

 5 practicalities in Estonian academic field

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

How do we like to study in Estonia?

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

Финансирование науки в Эстонии

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

 Структура управления эстонской системы исследовательской и прикладной научной деятельности

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

Академические библиотеки в Эстонии

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

 5 практических аспектов системы Эстонского высшего образовании и исследований

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept

Нравится ли вам учиться в Эстонии?

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept