Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Rahvusvaheline kaitse

Rahvusvahelise kaitse teemamoodul on suunatud Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestele (pagulastele ja täiendava kaitse saajatele). Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimeste edukale kohanemisele, andes paremad teadmised riigi ja ühiskonna toimimise, igapäevase elukorralduse, kultuuri- ja töökeskkonna ja paljude teiste teemade kohta.

Registreeru

Koolituse käigus käsitletakse olulisi teemasid, mida on Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestel tarvis teada, et alustada oma elu Eestis.

Koolitusel pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:

 • Eesti ühiskond, sh normid ja tavad, ja kultuuriline kohanemine;
 • rahvusvahelise kaitse saaja õigused ja kohustused (sealhulgas elamisloa andmise ja pikendamise tingimused ning Eesti riigis viibimisega seotud kohustused);
 • haridus – juurdepääs haridusele ja haridustee jätkamise võimalused;
 • töökultuur ning Eestis töötamine;
 • finantskirjaoskus;
 • elukoht ning ühiselureeglid;
 • perekonnaelu ning võimalikud muutused pererollides;
 • sotsiaal- ja tugiteenused

Rahvusvahelise kaitse mooduli läbinud osaleja:

 • on omandanud teadmised kuidas alustada oma elu Eestis ning millised on tema jaoks esimesed olulised sammud;
 • on saanud korrektse informatsiooni, arusaadavas keeles, kogenud koolitajate poolt;
 • on saanud lahendused oma individuaalsete küsimustele ning kust ja kuidas leida täiendavat informatsiooni;
 • on saanud ülevaate oma õigustest ja kohustustest Eestis;
 • teab kuidas toimib Eesti haridussüsteem ja kuidas ise või oma lapsed saavad Eestis haridust omandada;
 • teab kuidas on võimalik leida töökoht ning millega arvestada;
 • on saanud ülevaate elamispindadest Eestis ning millised on reeglid kortermajades;
 • on informeeritud, milline sotsiaalne tugi on talle vajadusel Eestis olemas

Koolituspäevad on üles ehitatud vastavalt osalejate vajadustele ja huvidele. Koolitus on praktiline ja osalejate vahelisel suhtlusel põhinev. Olulise osa moodustavad erinevad tegevused, rühmatööd ja kogemustele tuginevad arutelud. Koolitus annab osalejatele võimaluse esitada küsimusi ning arutada võimalikke lahendusi koos koolitajaga. Koolituse rõhuasetus on kohanemise toetamisel, osalejatele olulise info jagamisel ning kohanemist toetava tugivõrgustiku tekkimisel. Koolituse viivad läbi koolitajad kellest paljudel on ka endal Eestis kohanemise kogemus ning kes mõistavad osalejate olukorda.

Osalejad saavad koolituselt kaasa koolitusmaterjali (inglise, vene või araabia keeles), mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletavaid teemasid ning annab vastused paljudele küsimustele, mis Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestel tekkida võivad. Koolitusmaterjal sisaldab vajalikke viiteid ning kontakte lisainformatsiooni saamiseks.

Inglisekeelne materjal

Venekeelne materjal

Araabiakeelne materjal

Kohanemiskoolitusi pakutakse inglise, vene, türgi ja araabia keeles. Koolituse ajaline kestvus on 5 päeva (ca 8 tundi päevas), mis sisaldab pause ning on ära jagatud erinevate teemaplokkide vahel.

Koolitusel osalejatele on tagatud toitlustus (lõuna) koolituspäevadel. Vajadusel kaetakse ka transpordikulud ja tagatakse majutus. Lapsed alates vanusest 11 on samuti teretulnud osalema koolitusel. Noorematele on suunatud spetsiaalselt lastele suunatud koolitustegevused ja/või lastehoid.

Vajadusepõhiselt pakutakse 1-päevaseid koolitusi teistes keeltes vastavalt piisava sihtgrupi olemasolule.

Rahvusvahelise kaitse mooduli kohta lisainfo saamiseks võtke koolitajatega ühendust aadressil info@settleinestonia.ee