Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Perekonna moodul

Perekonna teemamoodul on mõeldud nendele välismaalastele, kes on Eestisse saabunud perekonnaliikmena või koos perega.

Mida veel teada saab?

• Eesti haridussüsteemist;
• Sotsiaalhoolekandest ning tööturuteenustest;
• erinevatest perega seotud toetustest ja hüvitistest;
• vaba aja veetmise võimalustest Eestis.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa sinu ja su pere sisseelamisele ja üldisele kohanemisele Eesti ühiskonnas. Selle jaoks antakse üldiseid teadmisi Eestis elamise kohta, keskendudes seejuures pere ja lastega seonduvatele küsimustele. Samuti käsitletakse enesetäiendamise ja vaba aja veetmise võimalusi Eestis.

Sisu

Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis edukalt hakkama saamiseks kasulik teada kõigil neil, kes on Eestisse tulnud perekondlikel põhjustel, kellel on kaasas lapsed või kes soovivad rohkem teada saada enesetäiendamise ja vaba aja veetmise võimaluste kohta Eestis.

Muuhulgas pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:

• Eestis elamise õiguslikud alused
• Peretoetuste süsteem Eestis
• Lastega seotud teave ja teenused
• Kuidas panna laps kooli või lasteaeda
• Vanemahüvitis ja lapsehoolduspuhkus
• Vaba aja veetmise võimalused
• Eesti pensionisüsteem
• Haridussüsteem Eestis
• Laste ja lapsevanemate õigused ja kohustused
• Sotsiaalteenused ja -toetused Eestis
• Tööturuteenused ja töövahendusportaalid
• Täienduskoolituse võimalused
• Välismaalastele suunatud perekonnaga seotud teenused

Kontakt:

Expat Relocation Estonia
info@settleinestonia.ee

Registreeru

Mida annab perekonna teemamooduli läbimine?

  • Teadmised Eestis elamise õiguslikest alustest ja sellest, kust leida vajaduse korral lisateavet;
  • Ülevaate erinevatest toetustest ning sellest, kust leida lisateavet;
  • Teadmised olulisematest lastega seonduvatest teemadest: lapsehoiuteenused, lastele laienevad soodustused, huviringid, sotsiaalsed võrgustikud, noorsootööteenused jne;
  • Ülevaadte vanemahüvitisest ning lapsehoolduspuhkusest;
  • Tedmised, millised on levinumad võimalused vaba aja veetmiseks lastega;
  • Ülevaate, milliseid perekonnaga seotud teenuseid pakutakse välismaalastele ning kust nende kohta lisateavet leida.

Koolituspäev on üles ehitatud täiskasvanute õppimise iseärasusi silmas pidades. Koolitused on väga praktilise loomuga, millest olulise osa moodustavad harjutused, rühmatööd ja diskussioonid.
Koolituspäev annab arvukalt võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks. Teoreetilise osa edastamine toimub pidevas diskussioonis osalejatega ja annab seega võimaluse teiste välismaalastega oma seniseid kogemusi vahetada ja kuulda, milliste situatsioonidega on nemad kokku puutunud ja kuidas küsimusi lahendanud.
Koolitusel osalejatel on soovi korral võimalik pärast koolitust üheskoos osa võtta ka mõnest huvipakkuvast üritusest ja/või linnaekskursioonist.

Koolituse ajaline kestvus on 1 päev (8 tundi) ja päevakava näeb üldjuhul välja järgmine:

10:00 – 11:45 Sissejuhatus ja I koolituse osa
11:45 – 12:00 Kohvipaus
12:00 – 13:45  II koolituse osa
13:45 – 14:30 Lõunapaus
14:30 – 16:15 III koolituse osa
16:15 – 16:30 Kohvipaus
16:30 – 18:00 IV koolituse osa

 

Koolituse läbiviijate poolt pakutakse osalejatele kohvi, teed, ja suupisteid. Samuti on koolituspaiga läheduses võimalik käia ka lõunatamas.

Perekonna teemamooduli kohta saab lisainfot aadressil info@settleinestonia.ee.

Osalejad saavad koolituselt kaasa vajaliku õppe-ja koolitusmaterjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletavaid teemasid ning annab põhjalikud vastused enamikule küsimustele, mis harilikult tekivad välismaalastel, kes tulevad Eestisse perekondlikel põhjustel, kellel on kaasas lapsed või kes soovivad rohkem teada saada enesetäiendamise ja vaba aja veetmise võimaluste kohta Eestis.

Ingliskeelne koolitusmaterjal

Venekeelne koolitusmaterjal 

 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept