Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Õppimismoodul

Õppimise teemamoodul on mõeldud Eestisse õppima saabunud välisüliõpilastele, kuid ka teistele välismaalastele, kes on huvitatud oma õpingute jätkamisest Eestis.

Mida veel teada saab?

• õpirändega saabunud välismaalaste õigustest ja kohustustest;
• Eesti õpikultuurist;
• praktika- ja töövõimalustest Eestis;
• kõrgharidusasutustest, tudengi- ja akadeemilistest võrgustikest ning organisatsioonidest jne.

Sisu

Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis edukalt hakkama saamiseks kasulik teada igal Eestisse saabunud välistudengil ja –maalasel, kes on huvitatud kõrgharidusest Eestis.

Muuhulgas pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:

• Elamisluba ja selle uuendamine
• Eesti haridussüsteem
• Kõrghariduse ja teaduse korraldus
• Õpikultuur
• Tugiteenused
• Raamatukogud
• Tudengiorganisatsioonid
• Praktika- ja töötamisvõimalused

Registreeru

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa hiljuti Eestisse saabunud välismaalaste sisseelamisele ja üldisele kohanemisele Eesti ühiskonnas. Antud koolitusel keskendutakse õppimisele: antakse teadmised ja põhjalik ülevaade Eestisse õppima asumisest, siin õppimisest ning võimalustest ja tegevustest õpingute lõppedes.

Koolituse käigus omandavad osalejad muuhulgas teadmised, kuidas Eestis elamiseks vajalikud dokumendid korda ajada, paremini orienteeruda erinevate Eesti ametiasutuste, õppejõudude ja kaasüliõpilastega suheldes – seda kõike selleks, et end kokkuvõttes Eestis edukalt sisse seada.

Mida annab õppimismooduli läbimine?

  • Teadmised õpirändega seotud elamisloanõudetest ning sellest, kust vajaduse korral lisateavet leida;
  • Ülevaate, millised on Eesti tudengi- ning akadeemilised võrgustikud ning organisatsioonid;
  • Üldise ülevaate Eesti haridussüsteemist;
  • Üldise ülevaate teaduse, kõrghariduse ja rakenduskõrghariduse korraldusest;
  • Ülevaate, milline on Eesti õpikultuur;
  • Teadmised, kust leida teavet praktikavõimaluste kohta nii õpingute ajal kui järgselt;
  • Teadmised, millised on piirangud ja/või võimalused töötada õppimise ajal ja pärast õpingute lõpetamist;
  • Ülevaate erinevatest töövahendusportaalidest ning Eesti Töötukassa poolt pakutavatest tööturuteenustest;
  • Üldised teadmised, kuidas toimib raamatukogude süsteem ning kust selle kohta lisateavet leida;
  • Ülevaate, milliseid lisateenuseid pakutakse õpirändega saabunud uussisserändajatele ning kust nende kohta lisateavet leida.

Koolituspäev on üles ehitatud noorte ja täiskasvanute õppimise iseärasusi silmas pidades. Koolitused on väga praktilise loomuga, millest olulise osa moodustavad harjutused, rühmatööd ja diskussioonid.
Koolituspäev annab arvukalt võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks, küsimuste esitamiseks ning tekkinud küsimustele vastuste saamiseks. Koolituse eesmärgiks on toetada siia saabunud välismaalase üldist kohanemist ja sisseelamist – selleks antakse olulist infot ja praktilisi teadmisi Eesti haridussüsteemi ja õppimisega seotud teemadel.
Kokkuvõtvalt annab koolituspäev arvukalt võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks. Kogu koolituse vältel on võimalik olla pidevas diskussioonis nii koolitajate kui osalejatega – seejuures on võimalus teiste välismaalastega oma seniseid kogemusi vahetada ning kuulda, milliste situatsioonidega on nemad kokku puutunud ja kuidas küsimusi lahendanud

Koolituse ajaline kestvus on 1 päev (8 tundi) ja päevakava näeb üldjuhul välja järgmine:

9:00 – 11:30 Tutvumine. Elamisõigus ja elamisluba.
11:30 – 11:45 Paus
11:45 – 13:15 Eesti haridussüsteem, kõrghariduse ja teaduse korraldus
13:15 – 14:00 Lõunapaus
14:00 – 15:30 Õpikultuur, tugiteenused tudengitele, raamatukogud, tudengiorganisatsioonid
15:30 – 15:45 Paus
15:45 – 16:45 Praktika- ja töövõimalused, tööturuteenused
16:45 – 17:15 Teadmisi kinnistav test

 

Koolituspäev lõpeb testiga, mis aitab pärast koolituse lõppu teadmisi kinnistada. Test on enesehindamise vahend – sellega ei hinnata koolituse läbimist.
Koolituse läbiviijate poolt pakutakse osalejatele kohvi, teed ja suupisteid. Samuti on koolituspaiga lähistel võimalik käia ka lõunastamas.

Töö- ja ettevõtlusmooduli kohta saab lisainfot aadressil info@settleinestonia.ee.

Osalejad saavad koolituselt tuleviku tarbeks kaasa vajaliku koolitus- ja õppematerjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletavaid teemasid ning annab põhjalikud vastused enamikule küsimustele, mis Eestisse elama asuvatel välistudengitel ja –maalastel harilikult tekivad.

 

Ingliskeelne materjal

Venekeelne materjal 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept