Õpi Eestis ja tunne end siin koduselt

Eestis kõrghariduse omandamine sarnaneb teistes Euroopa Liidu riikides õppimisele ja siinsete ülikoolide poolt pakutavad diplomid on rahvusvaheliselt aktsepteeritavad. Kuidas aga kooliaasta algus Eestis välja näeb, millised traditsiooniid on ja kust leida vajalikku infot? Siin on väike ülevaade õppeaasta algusega seotud toimingutest.

  1. septembrit nimetatakse Eestis teadmistepäevaks, sel päeval heisatakse lipud ja osutatakse erilist tähelepanu koolitee alustajatele. Kõigis haridusasutustes peetakse pidulikke aktuseid, kus koolijuhid tervitavad õpilasi uue õppeaasta puhul. Sel päeval rõhutatakse kõnedes hariduse olulisust nii riigi, rahva kui ka üksikisiku arengus. See on pidulik päev, mis puudutab igal aastal kaudselt ka neid, kes ise kooliteed ei alusta.

Päris õppetegevust 1. septembril tavaliselt ei toimu, see on pidulik sissejuhatus kooliaasta algusele. Teadmistepäeva üritused toimuvad sarnaselt pea kõigis õppeasutustes algkoolist kuni ülikoolini välja ja erilist tähelepanu pööratakse õpingute alustajatele: 1. klassi astujatele, gümnaasiumisse või ülikooli astujatele. Peale pidulikku aktust kogunetakse tavaliselt oma kursusekaaslastega, et saada paremini tuttavaks.

Õppetöö algab 2. septembril. Toimuvad esimesed loengud ja tehakse sissejuhatus algavatesse õppeainetesse. Ühtlasi on kooliaasta esimesed päevad paras aeg selleks, et lähemalt tutvuda oma ülikooli erinevate osakondadega. Kui sa ei ole veel ülikooli raamatukogus registreerunud, siis nüüd on tagumine aeg tutvuda raamatukoguga. Samuti oleks tagumine aeg uurida, milliste tudengiorganisatsioonidega liituda ja millistest huvitegevustest osa võtta.

Mõnes ülikoolis toimuvad augustis või septembri alguses välistudengitele suunatud ekskursioonid, mille raames on hea võimalus tutvuda nii ülikooli erinevate hoonetega kui ka linnaga. Registreeru aegsasti oma ülikooli meililistidesse ja jälgi välistudengitele suunatud infot juba aegsasti.

Eestis õppimine on selles mõttes kindlasti lõbus, et tudengil on palju võimalusi vaba aja veetmiseks. Õppeaasta võib väga põnev ja sündmusterohke olla, kui sa ise seda soovid. Nii Tallinnas kui ka Tartus toimub rohkelt erinevaid üritusi terve õppeaasta vältel. Kevadeti ja sügiseti toimuvad tudengipäevad, mille raames toimub palju põnevaid võistluseid, kontserte jm üritusi.

On tavaks saanud, et septembri või oktoobri jooksul korraldavad vanema kursuse tudengid värskelt ülikooli astunutele nö rebaste ristimise. See tähendab õhtut täis lõbusaid ülesandeid ja võimalust oma kursusekaaslastega meeskonnatunnet omandada.

Eestis õppimise on lihtne, kui otsid abi tugiorganisatsioonidelt. Näiteks Study in Estonia veebilehelt leiad palju kasulikku infot. Eesti Rahvusvaheline maja pakub konsultatsioone erinevate dokumentide kordaa ajamisega. Aga Settle in Estonia Õppimismoodul on hea võimalus saada korraga ülevaade tervest Eesti haridussüsteemist ning leida vastused kõigile oma küsimustele.

Kuna koroonaviirus võib iga hetk mõjutada nii reisipiiranguid kui ka õppeasutuste tööd, siis soovitame regulaarselt kontrollida infot järgmistes kanalites:

COVID-19 seonduvad piirangud ja statistika leiad kriisiinfo lehelt: https://www.kriis.ee/et

Reisiinfo ja piirangud: https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers

Migratsiooninõustajad: https://www.politsei.ee/et/migratsiooninoustajad

Eestis õppimisega seotud asjaajamise kohta jagab infot Study in Estonia: https://www.studyinestonia.ee/

Õppetööga seotud informatsiooni uuri oma ülikooli kantseleist.

Pilt: Riina Varol, Brand Estonia