Muudatused välismaalaste seaduses

Välismaalaste seaduse muudatus annab võimaluse põllumajandussektoris töötavatel välismaalastel töötada Eestis 31. juulini.

Politsei- ja Piirivaleameti migratsiooninõustajad on seoses eriolukorraga saanud palju küsimusi lühiajalise töötamise lubade kohta nii Eestis viibivatelt välismaalastelt kui ka tööandjatelt. 20. aprillil kiitis Riigikogu heaks Välismaalaste seaduse muudatuse, mis muuhulgas võimaldab 17. märtsi seisuga Eestis seaduslikult viibivatel välismaalstel, kelle lühiajalise töötamise aeg on hiljuti läbi saanud või läbi saamas, põllumajanduses töötamist jätkata  kuni 31. juulini. Töötamise jätkamise  võimalus ei laiene teistele tegevusvaldkondadele.

Välismaalaste seaduse kohaselt saavad ajutiselt Eestis viibivad (st viisa või viisavabaduse alusel) kolmandate riikide kodanikud töötada maksimaalselt 12 kuud 15 kuu jooksul, hooajatööde korral 9 kuud 12 kuu jooksul. Selleks tuleb tööandjal registreerida välismaalase lühiajaline töötamine Politsei- ja Piirivalveametis ja välismaalasel peab olema seaduslik alus Eestis viibida.

Kuna eriolukorra tõttu on piiratud Eestisse sisenemise võimalused, ei saa tööandjad välismaal tuusi töötajaid juurde värvata ning seetõttu vaatab Politsei- ja Piirivalveamet praegu läbi vaid neid lühiajalise töötamise registreerimise taotlusi, mille tööandjad on esitanud hetkel Eestis viibivate välismaalaste kohta.

Töötamise eesmärgil elamisloa saanud välismaalastele kehtivad samad seadused, mis varemgi. See tähendab, et juhul, kui lõppeb töötamine elamisloas määratud tingimustel, siis lõppeb ka elamisluba ning uues kohas tööle asumisel tuleb selleks eelnevalt taotleda uus elamisluba Eestis töötamiseks ja siin elamise jätkamiseks.

Eestisse saabumiseks ja Eestis nii ajutiseks viibimiseks kui ka elama asumiseks peab välismaalasel olema seaduslik alus (viisa või elamisluba). Välismaalase Eestis elamise või viibimise põhjused võivad olla väga erinevad. Eestisse tullakse elama näiteks pererände raames, õppima või ettevõtluse eesmärgil, teadustööd tegema või hoopis rahvusvahelise kaitse saamise alusel. Rohkem infot leiad Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel: https://www2.politsei.ee/et/teenused/eestis-viibimise-seaduslikud-alused/

Kõigil, kellel on küsimusi lühiajalise tööloa, tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta soovitame kontakteeruda Politsei- ja Piirivalveameti migratsiooninõustajatega.

Telefon: 612 3500 (E-R 9.00-15.00)

E-post: migrationadvice@politsei.ee

Skype: EstonianPolice_MigrationAdvice

Lisaks soovitame vaadata Work in Estonia veebinari hiljutiste muudatuste kohta:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept