Muljed peremooduli koolituspäevalt

Ühel novembrikuu laupäeval kogunesid kümned eri riikidest pärit inimesed Tallinnas toimunud Kohanemisprogrammi peremooduli koolitusele, et saada kasulikke teadmisi selle kohta, milliseid toiminguid teha ja kuidas, kui pere on hiljuti Eestisse elama kolinud. Seekordse koolituspäeva osalejaid oli tervitama tulnud ka rahvastikuminister Riina Solman.

Minister Solman sõnas enne koolituse algust peetud kõnes, et välismaalased, kes on huvitatud ladusast Eesti ühiskonda integreerumisest on meile teretulnud. „Rõõm on näha, et Siseministeeriumi poolt loodud kohanemisprogrammi koolitusele on tulnud nii palju erinevatest riikidest inimesi, kes on huvitatud Eesti ühiskonda sisse elamisest. See on märk soovist siin täisväärtusliku kodanikuna tegutseda. Meie koolitusprogramm on hea näide sellest, kuidas riik ja sisserändajad saavad teineteisele sammukese lähemale astuda,“ ütles Riina Solman.

Koolitusel osalejate seas oli inimesi paljudest erinevatest riikidest: Venemaalt, Ukrainast, Egiptusest, Indiast, Pakistanist, Iraanist, Brasiiliast ja Sri Lankalt. Perekonna teemamoodul on mõeldud nendele välismaalastele, kes on Eestisse saabunud pererände kaudu ning juba omavad elamisluba. Kuidas aga pereränne õigupoolest toimib? Pereränne on lihtsustatult selgitades olukord, kus välisriigi kodanik on saanud elamisloa ja kolib oma Eestis elava abikaasa või muu lähedase sugulase juurde elama.

Järgnevalt mõned pererände näited elust enesest: Venemaalt pärit mees, kes on abiellunud eestlannaga; Egiptusest pärit naine, kelle abikaasa juba elab Eestis õppimise alusel saadud elamisloaga; eestlasega abiellunud ameeriklane, kes pärast ülikooli lõppu leidis ka töö Eesti start-up ettevõttes; Indiast pärit naine koos kahe lapsega, kelle abikaasa elab Eestis ettevõtluse eesmärgil saadud elamisloa alusel; Suurbritanniast Eestisse praktikale tulnud disainer, kes pärast praktika lõppu oma tööandjalt tööpakkumise sai, siin omale tulevase abikaasa leidis ning töötamise alusel elamisloa taotles.

Erinevaid näiteid on väga palju, välismaalased jõuavad Eestisse sadadel erinevatel põhjustel ja viisidel. Oluline on, et kõigil, kes on saanud elamisloa on võimalus riigi toel läbida koolitusi, mis aitavad Eestis kiiremini kohaneda.

On palju erinevaid pererände põhjuseid ja viise ning tihti hõlmab see ka lapsi, kelle uueks koduks saab Eesti. Kohanemisprogramm aitabki Eestis elamisloa saanud inimestel paremini siinse eluga kohaneda.

Eestisse kolinud välismaalastel tuleb endale esmalt selgeks teha Eestis elamise õiguslikud alused ja mõista, kust vajadusel lisateavet saada. Kõnealusel kohanemisprogrammi peremooduli koolitusel oli suur rõhk ka Eesti riiklike institutsioonide ja nende kodulehtede tutvustamisel ning praktilistel näpunäidetel. Osalejad said juhiseid, kuidas asju ajada näiteks Politsei- ja Piirivalveametiga, Maksu- ja Tolliametiga või Haigekassaga.

Kui perekond otsustab uude riiki kolida, siis seisab neil ees terve rida küsimusi, mis vajavad kiiresti vastuseid. Kui peres on ka lapsi, siis kerkib mitmeid lastega seotud teemasid, milles pere vajab tuge, sest asjaajamised ja süsteemid on võõrad. Kohanemisprogrammi peremooduli koolitusel saab välismaalane vastuseid küsimustele lastehoidude, lasteaedade, koolide ja huviringide kohta, aga ka vanemahüvitise, lapsehoolduspuhkuse, pensioni- ja haridussüsteemi kohta ning paljudel muudel teemadel.

Koolituspäeval osalejad jaotusid osalejad kolme rühma: ingliskeelne koolitusrühm ja venekeelne koolitusrühm ning lastele toimus eraldi spetsiaalselt neile välja töötatud Laste- ja noortemoodul, kus õpetajad tutvustasid Eestit läbi erinevate tegevuste nii inglise kui ka vene keeles. Nii mõnigi osaleja, kes juba Eestis kauem viibinud, teadis hästi, kuidas siin asju ajada ja jagas kogemusi ka teistele. Alles hiljuti Eestisse saabunutel oli aga palju küsimusi, mis kõik ükshaaval ka vastuse said.

Koolitusel osales palju väga erineva taustaga inimesi. Näiteks üks Indiast pärit mees, kes on Eestis elanud ja töötanud juba aasta otsustas siia kolida ka oma naise ja kaks väikest last. Nad osalesid kogu perega kohanemisprogrammi koolitusel, et saada vastuseid selle kohta, kuidas oma lapsi lasteaeda panna, kuidas neile hiljem kooli valida ning millised on laste õigused ja vanemate kohustused. Lapsed said aga lõbusate mänguliste tegevuste kaudu teadmisi Eesti kultuuri, looduse ja kommete kohta, neile tutvustati Eesti geograafilist kaarti ning tuntumaid loomi ja linde, näidati videoid laulu- ja tantsupidudest ning räägiti, kuidas siin jõule, vabariigi aastapäeva, jaanipäeva, mardipäeva ja teisi tähtpäevi tähistatakse.

Üks koolitusel osalenutest oli Prantsusmaalt pärit naine, kellel oli plaan ka oma eelkooliealine tütar Eestisse elama tuua. Ta tuli koolitusele selleks, et paremini aru saada, mismoodi see protsess välja näeks, milline koolisüsteem tema tütart ees ootaks ning kas ja kuidas tagada oma lapsele võimalikult sujuv kohanemine.

Muljeid Settle in Estonia peremooduli koolituspäevalt

Kohanemisprogrammi koolitused ei ole pelgalt loengud, kus üks räägib ja teised kuulavad. Koolitaja lähtub küll oma ettevalmistatud materjalidest, ent on alati valmis vastama osalejate küsimustele ning julgustab arutelude tekkimist. Ühtlasi demonstreeriti ka näiteks ID-kaardi abil eesti.ee lehele sisse logimist, jagati teisi kasulikke nõuandeid ning julgustati küsimuste korral pöörduma vastava riigiasutuse poole. Koolituspäeva ülesehitus soodustab osalejate omavahelist suhtlemist. Lõunapausil teed ja kohvi juues tutvusid osalejad omavahel ning vahetasid muljeid, kogemusi ja kontakte. Nii mõnigi lahkus koolituselt uute tutvustega.

Riina Solman võttis koolituspäeval nähtu kokku positiivselt: „Nägin palju rõõmsaid inimesi, kelle silmis paistis õhinat ja uudishimu Eesti osas. Usun ja loodan, et Eestisse püsivalt elama jäänud välismaalased, kes on läbinud kohanemisprogrammi tunnevad end siin peagi koduselt.“