Kes on kohanemisprogrammi koolituste koolitajad?

Kohanemisprogrammi koolitusi viivad läbi pikaajalise kogemusega oma valdkonna eksperdid


Expat Relocation Estonia

Baasmooduli, keeleõppe, perekonna, töö ja ettevõtluse, õppimise ja teaduse ning lapsed ja noored teemamoodulite läbiviijaks on Expat Relocation Estonia.

Expat Relocation Estonia OÜ on 2013. aastal asutatud ettevõte, mille põhitegevusalaks on välismaalastest spetsialistidele Eestisse saabumisel erinevate tugiteenuste pakkumine. Eestisse saabujatele pakutavate teenuste loetelu on pikk – alates saabumise eelsest nõustamisest, saabumise korraldamisest kuni kohapeal erinevate juriidiliste- ja olmeküsimuste lahendamiseni. 

Ettevõttel on väga hea oskusteave ja kogemus ning partnerite võrgustik Eestisse saabuvatele välismaalastele kohanemis- ja keelekoolituste pakkumiseks. 

Kontakt:

Detailsema info saamiseks ja koolitusi puudutavate küsimuste korral on võimalik pöörduda koolitaja poole aadressil: info@settleinestonia.ee


SA Archimedes

Õppimise teemamooduli läbiviijaks on SA Archimedes, mis loodi sõltumatu asutusena 1997. aastal rahvusvaheliste haridus- ja teaduskoostööprogrammide menetlemiseks Eestis. 

SA Archimedes on juhtiv Eesti ja Euroopa Liidu haridust ning teadust vahendav institutsioon – Eesti ja Euroopa Liidu haridus- ja teadussüsteemi integreerija koostööprogrammide ja -projektide kaudu ning tingimuste looja programmides osalemiseks läbi kõrghariduse akrediteerimise ja teaduse hindamise.

Kontakt:

Detailsema info saamiseks ja/või õppimise teemamoodulit puudutavate küsimuste korral on võimalik pöörduda koolitaja poole aadressil: studying@settleinestonia.ee


Eesti Teadusagentuur

Teaduse teemamooduli läbiviijaks on Eesti Teadusagentuur (ETAg). 

Eesti Teadusfondi baasil loodud ETAg on riigi sihtasutus, mis loodi 2012. aastal eesmärgiga: 

  • toetada teadusrännet ja populariseerida teadust; 
  • analüüsida teadusteavet ja rahastamisotsuste mõju; 
  • edendada rahvusvahelist teadusalast koostööd.

Kontakt:

Detailsema info saamiseks ja/või teaduse teemamoodulit puudutavate küsimuste korral on võimalik pöörduda koolitaja poole aadressil: research@settleinestonia.ee


Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM Eesti)

Rahvusvahelise kaitse teemamooduli läbiviijaks on Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Eesti esindus (IOM Eesti). 

IOM on juhtiv valitsustevaheline migratsioonialane organisatsioon, mis teeb tihedat koostööd nii valitsuste, valitsusvaheliste kui ka valitsusväliste osapooltega. IOMi eesmärgiks on toetada humaanset ja korrapärast migratsiooni. Alates liitumisest on IOM Eesti esinduse põhilisteks tegevusvaldkondadeks:

  • kultuuriline orientatsioon varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saajatele
  • toetatud vabatahtlik tagasipöördumine ja reintegratsioon
  • tehniline koostöö ja ametnike teadlikkuse tõstmine
  • ühiskonna teadlikkuse tõstmine

Kontakt:

Detailsema info saamiseks ja/või rahvusvahelise kaitse teemamoodulit puudutavate küsimuste korral on võimalik pöörduda koolitaja poole aadressil: internationalprotection@settleinestonia.ee.

Viimati muudetud: reede, 7. juuni 2019, 14:27