Kuidas registreerida kohanemisprogrammi koolitustele?

Pärast seda, kui olete saanud Politsei- ja Piirivalveametilt (PPA) teavituskirja suunamise kohta ning saanud kätte oma isikut tõendava dokumendi, on teil võimalik ennast iseseisvalt registreerida kohanemisprogrammi koolitustele. 

Kokku on võimalik valida seitsme erineva koolitusmooduli ning lisaks keeleõppe vahel.

Täpsem info iga koolitusmooduli sisu kohta on leitav siit.

NB! Laste ja noorte moodulis saavad osaleda ainult alla 15-aastased uussisserändajad.

NB! Rahvusvahelise kaitse moodulis saavad osaleda ainult rahvusvahelise kaitse saajad.

NB! Rahvusvahelise kaitse saajad ei saa osaleda kohanemisprogrammi keeleõppes. Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikutele pakutakse eesti keele õpet vastavalt Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele (VRKS)[1] Sotsiaalministeeriumi poolt.

Rohkem infot rahvusvahelise kaitse saanud isikute keeleõppevõimaluste kohta on võimalik saada kontakteerudes Varjupaigataotlejate Majutuskeskusega.

Registreerumise järgselt võtab osalejatega ühendust koolitaja, et täpsustada vajadusel koolitusaega-, kohta jmt. 

Koolitajad vastavad ka kõikidele koolituste sisu ja läbiviimist puudutavatele küsimustele. Koolitajate kontaktid leiate siit.

NB! Koolituspäevale võta kindlasti kaasa isikut tõendav dokument
[1] https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015025 - lähtudes Välismaalaste rahvusvahelise kaitse andmise seadusest (VRKS) § 31 (1) 4) ning VRKS § 73 (4) 3) ja (5) 4) on keeleõpe nii  rahvusvahelise kaitse taotlejatele (keskuses) kui ka saajatele (kohaliku omavalitsuse abiga ning Sotsiaalministeeriumi finantseerimisel) kättesaadav.

Viimati muudetud: kolmapäev, 7. september 2016, 10:13