Millest koosneb kohanemisprogramm?

Kohanemisprogramm koosneb:

 • Eestis kohanemiseks esmast infot andvast baasmoodulist; 
 • erinevatest teemamoodulitest – töö ja ettevõtlus, õppimine, teadus, perekond, lapsed ja noored ning rahvusvaheline kaitse;
 • A1 taseme keeleõppest.

Baasmoodul

Baasmoodulon suunatud kõikidele uussisserändajatele ning selle eesmärk on anda põhiteadmised Eesti riigi alusväärtustest ja toimimispõhimõtetest, elanike õigustest ja kohustustest, igapäevasest eluolust ning kultuurilisest keskkonnast. 

Lisaks anda infot: 

 • Eesti ID-kaardi/elamisloakaardi ning selle kasutusvõimaluste kohta; 
 • Eestis pakutavate e-teenuste ning nende kasutamisvõimaluste kohta; 
 • sisserändajatele pakutavate toetavate teenuste kohta;
 • kuidas osaleda kodanikuühiskonnas jne. 

Samuti käsitletakse moodulis Eesti kultuuri ja eestlaste iseloomu põhijooni ning mitmeid muid kiiret ja mugavat kohanemist toetavaid teemasid. 

Baasmooduli täpsema sisu kohta leiad infot siit.

Töö ja ettevõtluse moodul

Töö ja ettevõtluse moodul on eelkõige suunatud Eestisse töö või ettevõtluse eesmärgiga saabunud välismaalastele, kuid näiteks ka välisüliõpilastele, kes on oma haridusteed Eestis lõpetamas. Mooduli eesmärgiks on anda ülevaade Eestis töötamise ning ettevõtlusega alustamise või tegelemisega seotud teemadest ning küsimustest.

Lisaks saad teada:

 • milline on töökultuur Eestis; 
 • kust ning kuidas saada karjääri- ja ettevõtlusnõustamist; 
 • kuidas saada kontakti tööandjate ja ettevõtetega ning palju muud. 

Töö ja ettevõtluse teemamooduli täpsema sisu kohta leiad infot siit.

Õppimise teemamoodul
Õppimise teemamoodul on suunatud eelkõige Eestisse õppima saabunud välisüliõpilastele ja –tudengitele. Mooduli eesmärgiks on anda ülevaade: 

 • õpirändega saabunud välismaalaste õigustest ja kohustustest; 
 • Eesti õpikultuurist; 
 • praktika- ja töövõimalustest Eestis; 
 • kõrgharidusasutustest, tudengi- ja akadeemilistest võrgustikest ning organisatsioonidest jne.

Õppimise koolitusmooduli täpsema sisu kohta leiad infot siit.

Teaduse teemamoodul

Teaduse teemamoodul on suunatud eelkõige Eestisse teadusrändega saabunud välisteadlastele ja -tudengitele. Mooduli eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade:

 • teadusalasest tegevusest ning teadusinstituutidest Eestis; 
 • teadusrändega saabunud välismaalase Eestis viibimisega seotud õigustest ja kohustustest;
 • erinevatest akadeemilistest võrgustikest ja organisatsioonidest;
 • teadustegevuse rahastamisest jne. 

Teaduse koolitusmooduli täpsema sisu kohta leiad infot siit.

Perekonna teemamoodul

Perekonna teemamoodul on suunatud eelkõige Eestisse perekonnaliikmena saabunud välismaalastele. Mooduli eesmärgiks on anda ülevaade: 

 • Eesti haridussüsteemist; 
 • Sotsiaalhoolekandest ning tööturuteenustest; 
 • erinevatest perega seotud toetustest ja hüvitistest; 
 • vaba aja veetmise võimalustest Eestis. 

Perekonna koolitusmooduli täpsema sisu kohta leiad infot siit.

Laste ja noorte teemamoodul

Laste ja noorte teemamoodul on suunatud 3-15 aastastele Eestisse saabunud uussisserändajatest lastele ja noortele. Mooduli eesmärgiks on anda lastele ja noortele nende vanusest lähtuvalt mängulisel ja interaktiivsel viisil edasi esmaseid teadmisi Eesti kohta. Mooduli läbiviimisel pannakse suurt rõhku mängulisele õppimisele lõimides endas erinevaid tegevusi ning teemasid. Olulisel kohal on ka laste sotsialiseerumisprotsessi toetamine, tagades selleks vaimselt ning füüsiliselt turvalise keskkonna ja võimaluse suhelda eakaaslastega. Laste ja noorte koolitusmoodulit viivad läbi oma ala spetsialistid. 

Laste ja noorte koolitusmooduli täpsema sisu kohta leiad infot siit.

Rahvusvahelise kaitse teemamoodul

Rahvusvahelise kaitse teemamoodul on suunatud Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikutele. Mooduli eesmärgiks on anda ülevaade Eesti ühiskonnast, kultuuriruumist ning rahvusvahelise kaitse saaja õigustest ja kohustustest jne. Koolitusmoodulit viiakse läbi lisaks inglise ja vene keelele ka vastavalt vajadusele prantsuse ja araabia keeles. 

Rahvusvahelise kaitse mooduli täpsema sisu kohta leiad info siit.

A1 taseme eesti keele õpe

Lisaks temaatilistele moodulitele on kohanemisprogrammi raames võimalik osaleda ka  A1 taseme eesti keele õppes. Keeleõpe kestab orienteeruvalt 80 akadeemilist tundi ning viiakse läbi inglise ja vene keeles. Osalejatel on võimalik valida nii hommikuste kui õhtuste aegade vahel. 

A1 taseme keeleõppe täpsema sisu kohta leiad infot siit.

Viimati muudetud: neljapäev, 8. detsember 2016, 10:21