Pere

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa teie ja teie pere kohanemisele Eesti ühiskonnas läbi teadmiste omandamise Eestis elamise kohta, keskendudes pere ja lastega seonduvatele küsimustele ning enesetäiendamise ja vaba aja veetmise võimalustele Eestis.

Sisu

Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis edukalt hakkama saamiseks kasulik teada kõigil neil, kes on Eestisse tulnud perekondlikel põhjustel, kellel on kaasas lapsed või kes soovivad rohkem teada saada enesetäiendamise ja vaba aja veetmise võimaluste kohta Eestis.

Muuhulgas pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:

 • Eestis elamise õiguslikud alused
 • Peretoetuste süsteem Eestis
 • Lastega seotud teave ja teenused
 • Kuidas panna laps kooli või lasteaeda
 • Vanemahüvitis ja lapsehoolduspuhkus
 • Vaba aja veetmise võimalused
 • Eesti pensionisüsteem
 • Haridussüsteem Eestis
 • Laste ja lapsevanemate õigused ja kohustused
 • Sotsiaalteenused ja -toetused Eestis
 • Tööturuteenused ja töövahendusportaalid
 • Täienduskoolituse võimalused
 • Välismaalastele suunatud perekonnaga seotud teenused

Kasu

Olles läbinud perekonna teemamooduli:

 • Tunnete Eestis elamise õiguslikke aluseid ja teate, kust leida vajaduse korral lisateavet;
 • Omate ülevaadet erinevatest toetustest ning teate, kust leida nende kohta lisateavet;
 • Tunnete olulisemaid lastega seotud teemasid, sh lapsehoiuteenused, lastele laienevad soodustused, huviringid, sotsiaalsed võrgustikud, noorsootöö teenused jne;
 • Omate ülevaadet vanemahüvitisest ning lapsehoolduspuhkusest;
 • Teate, millised on levinumad võimalused vaba aja veetmiseks lastega;
 • Omate ülevaadet, milliseid perekonnaga seotud teenuseid pakutakse välismaalastele ning kust leida nende kohta lisateavet.

Õppemeetodid

Koolituspäev on üles ehitatud täiskasvanute õppimise iseärasusi silmas pidades. Koolitused on väga praktilise loomuga, millest olulise osa moodustavad harjutused, rühmatööd ja diskussioonid. 

Koolituspäev annab teile rohkelt võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks, küsimuste esitamiseks ning tekkinud küsimustele vastuste saamiseks. Teoreetilise osa edastamine toimub samuti pidevas diskussioonis osalejatega ja teil on võimalus teiste välismaalastega oma seniseid kogemusi vahetada ja kuulda, milliste situatsioonidega on teised kokku puutunud ja kuidas küsimusi lahendanud.

Koolitusel osalejatel on soovi korral võimalik pärast koolitust üheskoos osa võtta ka mõnest huvipakkuvast üritusest ja/või linnaekskursioonist.

Koolitusmaterjalid

Osalejad saavad koolituselt kaasa mahuka koolitusmaterjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletavaid teemasid ning annab põhjalikud vastused enamikule küsimustele, mis harilikult tekivad välismaalastel, kes tulevad Eestisse perekondlikel põhjustel, kellel on kaasas lapsed või kes soovivad rohkem teada saada enesetäiendamise ja vaba aja veetmise võimaluste kohta  Eestis.

Koolituspäeva ülesehitus

Koolituse ajaline kestvus on 1 päev (8 tundi) ja päevakava näeb üldjuhul välja järgmine:

10:00 – 11:45

Esimene teemaplokk

11:45 – 12:00

Kohvipaus

12:00 – 13:45

Teine teemaplokk

13:45 – 14:30

Lõunapaus

14:30  – 16:15

Kolmas teemaplokk

16:15  – 16:30

Kohvipaus

16:30  – 18:00

Neljas teemaplokk


Koolituse läbiviijate poolt pakutakse osalejatele kohvi, teed, ja suupisteid. Koolituspaiga lähedal on soovijatel võimalik käia ka lõunastamas.

Perekonna teemamooduli kohta lisainfo saamiseks võtke koolitajatega ühendust aadressil family@settleinestonia.ee.

Viimati muudetud: neljapäev, 8. veebruar 2018, 11:37