Teadus

Eesmärk

Teaduse teemamoodul on suunatud eelkõige Eestisse teadusrändega saabunud välisteadlastele, -õppejõududele ja -tudengitele, aga ka kõigile neile, kes on huvitatud Eesti teaduse ja kõrghariduse korraldusega seotud teemadest. Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa teie kohanemisele Eesti ühiskonnas läbi teadmiste ja põhjaliku ülevaate andmisega teadusalasest tegevusest ning teadusinstituutidest Eestis. 

Sisu

Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis edukalt hakkama saamiseks kasulik teada kõigil, kes on tulnud Eestisse teadusega tegelema või soovivad seda teha. 

Teadusmoodul annab muuhulgas ülevaate:

  • Eesti teadusinstitutsioonidest- ja korraldusest;
  • erinevatest akadeemilistest võrgustikest ja organisatsioonidest; 
  • teadustegevuse rahastamisest Eestis;
  • Eesti ülikoolides rakendatavatest õpetamise tavadest, kursuste ülesehitusest jm.

Samuti antakse kogu vajalik õigusalane teave teadusrändega seotud elamisloa ja -õiguse omandamise ja pikendamise kohta. 

Kasu

Olles läbinud teadusmooduli: 

  • omate ülevaadet Eesti teaduse ja kõrghariduse korraldusest; 
  • teate, kuidas teadustegevust Eestis rahastatakse ning kust leida vajadusel lisateavet; 
  • omate ülevaadet, milliseid lisa- ning tugiteenuseid pakutakse teadusrändega Eestisse saabunutele ning kust leida erinevate teenuste ja toetuste kohta lisateavet; 
  • omate ülevaadet teadusrändega seotud elamisloanõuetest ning kust leida vajadusel lisateavet;
  • omate ülevaadet akadeemiliste võrgustike ning organisatsioonide kohta Eestis;
  • omate ülevaadet üldistest õpetamispraktikatest Eestis jne. 
Koolituse struktuur

Teadusmooduli koolitus kestab üldjuhul poolteist päeva. Koolitus sisaldab 8 tundi õppetööd (sh praktilisi harjutusi, rühmatöid ja diskussioone) ning kuni 3 tundi interaktiivseid tegevusi, nt mõne Eesti teadusasutuse või teadlase tutvustust. Koolituse käigus saate pidevalt küsimusi esitada ja soovi korral ka oma kogemusi teiste osalejate ning koolitajatega vahetada. 

Koolituselt saate kaasa ka mahuka koolitusmaterjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletavaid teemasid ning annab põhjalikud vastused enamikule küsimustele, mis Eestisse teadusrändega saabunud või teadusega tegelemisest huvitatud välismaalastel harilikult tekivad.

Osalemine mõlemal koolituspäeval on kohustuslik. Koolituse läbiviijate poolt pakutakse osalejatele kohvi, teed ja suupisteid. 

Teadusmooduli läbimisel väljastatakse teile selle kohta tunnistus digitaalselt või soovil korral paberkandjal.

Teadusmooduli kohta lisainfo saamiseks võtke koolitajatega ühendust aadressil research@settleinestonia.ee.

Viimati muudetud: neljapäev, 15. september 2016, 14:54