Õppimine

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa hiljuti Eestisse saabunud välismaalaste kohanemisele Eesti ühiskonnas läbi teadmiste omandamise ja põhjaliku ülevaate andmisega Eestisse õppima asumisest, siin õppimisest ning tegevustest õpingute lõppedes.

Koolituse käigus omandavad osalejad muuhulgas teadmised, kuidas oma Eestis elamiseks vajalikud dokumendid korda ajada, paremini orienteeruda erinevate Eesti ametiasutuste, õppejõudude ja kaasüliõpilastega suheldes ning kokkuvõttes end Eestis edukalt sisse seada.

Sisu

Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis edukalt hakkama saamiseks kasulik teada igal Eestisse saabunud välistudengil ja –maalasel, kes on huvitatud kõrgharidusest Eestis.

Muuhulgas pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:

 • Elamisluba ja selle uuendamine
 • Eesti haridussüsteem
 • Kõrghariduse ja teaduse korraldus
 • Õpikultuur
 • Tugiteenused
 • Raamatukogud
 • Tudengiorganisatsioonid
 • Praktika- ja töötamisvõimalused
Kasu

Olles läbinud õppimismooduli:

 • teate ja tunnete õpirändega seotud elamisloanõudeid ning seda, kust leida vajaduse korral lisateavet;
 • omate ülevaadet, milliseid tudengi- ning akadeemilisi võrgustikke ja organisatsioone Eestis leidub;
 • omate üldist ülevaadet Eesti haridussüsteemist;
 • omate ülevaadet teaduse, kõrghariduse ja rakenduskõrghariduse korraldusest;
 • omate ülevaadet, milline on Eesti õpikultuur;
 • teate, kust leida teavet praktikavõimaluste kohta õpingute ajal ja järel;
 • teate, millised on piirangud ja võimalused töötada õppimise ajal ja pärast õpingute lõpetamist;
 • omate ülevaadet erinevatest töövahendusportaalidest ning Eesti Töötukassa poolt pakutavatest tööturuteenustest;
 • teate üldjoontes, kuidas toimib raamatukogude süsteem ning kust leida selle kohta lisateavet;
 • omate ülevaadet, milliseid lisateenuseid pakutakse õpirändega saabunud uussisserändajatele ning kust leida nende kohta lisateavet.
Õppemeetodid

Koolituspäev annab osalejatele palju võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks, küsimuste esitamiseks ning tekkinud küsimustele vastuste saamiseks. Koolituse rõhuasetus on kohanemise toetamisel ja osalejatele olulise info jagamisel.

Koolitusmaterjalid

Osalejad saavad koolituselt kaasa mahuka koolitusmaterjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletavaid teemasid ning annab põhjalikud vastused enamikule küsimustele, mis Eestisse elama asuvatel välistudengitel ja –maalastel harilikult tekivad.

Koolituspäeva ülesehitus

Koolituse ajaline kestvus on 1 päev (8 tundi) ja päevakava näeb üldjuhul välja järgmine:

9:00   – 11:30

Tutvumine. Elamisõigus ja elamisluba.

11:30 – 11:45

Paus

11:45 – 13:15

Eesti haridussüsteem, kõrghariduse ja teaduse korraldus

13:15– 14:00

Lõunapaus

14:00 – 15:30

Õpikultuur, tugiteenused tudengitele, raamatukogud, tudengiorganisatsioonid

15:30 – 15:45

Paus

15:45 – 16:45

Praktika- ja töövõimalused, tööturuteenused

16:45 – 17:15

Teadmisi kinnistav testKoolituspäev lõpeb testiga, mis aitab pärast koolituse lõppu teadmisi kinnistada. Test on enesehindamise vahend - sellega ei hinnata koolituse läbimist.

Koolituse läbiviijate poolt pakutakse osalejatele kohvi, teed ja suupisteid. Koolituspaiga lähedal on soovijatel võimalik käia ka lõunastamas.

Töö- ja ettevõtlusmooduli kohta lisainfo saamiseks võtke koolitajatega ühendust aadressil studying@settleinestonia.ee.

Viimati muudetud: neljapäev, 15. september 2016, 14:22