Baasmoodul


Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa teie kohanemisele Eesti ühiskonnas läbi teadmiste omandamise riigi ja ühiskonna toimimise, igapäevase eluolu ja kultuurikeskkonna kohta.

Sisu

Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis edukalt hakkama saamiseks kasulik teada igal Eestisse saabunud välismaalasel.

Muuhulgas pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:

 • Välismaalaste õiguslik seisund Eestis
 • Eesti riigi toimimise alused
 • Eesti ühiskonna alusväärtused
 • Tähtsamad ametiasutused ja nende ülesanded
 • Kodanikuühiskonnas aktiivse osalemise võimalused
 • Hädaolukorras abi saamise võimalused
 • Digitaalsete isikut tõendavate dokumentide kasutusvõimalused 
 • E-teenuste kasutamise võimalused
 • Pangatoimingute tegemine
 • Hariduse tunnustamise võimalused
 • Eesti tervishoiusüsteemi alused
 • Transport, liiklus ja liiklemine
 • Ülevaade eestlaste suhtlemiskultuurist
 • Vaba aja veetmise võimalused Eestis  
 • Ülevaade välismaalastele pakutavatest teenustest
Kasu

Olles läbinud baasmooduli,

 • Tunnete Eesti riigi põhialuseid, põhiseadust ja tähtsamate ametiasutuste ülesandeid ning oskate ise leida lisateavet;
 • Teate, kust leida teavet oma õiguste ja kohustuste kohta;
 • Omate ülevaadet kodanikuühiskonna toimimispõhimõtetest ja sellest, kust leida teavet ühiskonnas aktiivselt osalemise võimaluste ja koostöövõrgustike kohta;
 • Teate, kuidas toimida õnnetusjuhtumi korral ning kes tegelevad Eestis turvalisuse tagamcoisega;
 • Teate, mis on digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokument, millised on selle kasutusvõimalused Eestis ja kuidas anda digiallkirja;
 • Teate, milliseid tegevusi tuleks teha pangakonto loomiseks;
 • Teate, kelle poole pöörduda enda omandatud hariduse tunnustamiseks;
 • Omate ülevaadet, kuidas toimib tervishoiusüsteem ning kust leida tervishoiuteenuste kohta teavet;
 • Tunnete transpordi ja liikluse valdkonna korraldust, juhtimisõiguse teemasid ja ühistranspordi toimimise aluseid;
 • Omate ülevaadet eestlaste käitumise põhijoontest ja eripäradest;
 • Tunnete Eesti ühiskonna alusväärtusi;
 • Teate, kust leida teavet kultuuri- ja spordiürituste kohta;
 • Omate ülevaadet, milliseid lisateenuseid pakutakse välismaalastele ning kust leida nende kohta lisateavet.
Õppemeetodid

Koolituspäev on üles ehitatud täiskasvanute õppimise iseärasusi silmas pidades. Koolitused on väga praktilise loomuga, millest olulise osa moodustavad harjutused, rühmatööd ja diskussioonid. 

Näiteks eestlaste käitumise põhijoonte teema juures käsitletakse läbi praktilise harjutuse erinevaid kultuuridimensioone ning kultuurilisi eripärasid. Eesti kultuuriga kohanemise teema juures käsitletakse ka seda, mis on kultuurišokk ja kuidas sellest edukalt üle saada. 

Osalejatel on võimalik praktiliste harjutuste käigus enda kogemuste põhjal välja tuua kasulikke võtteid, mis on neid Eesti kultuuriga kohanemisel aidanud ning neid teiste koolitusel osalejatega jagada.  

Kokkuvõtvalt annab koolituspäev teile palju võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks, küsimuste esitamiseks ning tekkinud küsimustele vastuste saamiseks. Kogu koolituse vältel olete pidevas diskussioonis nii koolitajate kui osalejatega ja teil on võimalus teiste välismaalastega oma seniseid kogemusi vahetada ning kuulda, milliste situatsioonidega on teised kokku puutunud ja kuidas küsimusi lahendanud.

Koolitusmaterjalid

Osalejad saavad koolituselt kaasa mahuka koolitusmaterjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletavaid teemasid ning annab põhjalikud vastused enamikule küsimustele, mis Eestisse elama asuvatel välismaalastel harilikult tekivad.

Koolituspäeva ülesehitus

Koolituse ajaline kestvus on 1 päev (8 tundi) ja päevakava näeb üldjuhul välja järgmine:


10:00 – 11:45

Esimene teemaplokk

11:45 – 12:00

Kohvipaus

12:00 – 13:45

Teine teemaplokk

13:45 – 14:30

Lõunapaus

14:30 – 16:15

Kolmas teemaplokk

16:15 – 16:30

Kohvipaus

16:30 – 18:00

Neljas teemaplokk ja kokkuvõte


Koolituspäev lõppeb kokkuvõttega, mille käigus osalejatel on võimalik esitada küsimusi mis tahes teema kohta, mis jäi nende jaoks veel ebaselgeks või mille kohta nad sooviksid rohkem teada saada. Seejärel on igal osalejal võimalik välja tuua, mis olid tema jaoks kõige olulisemad asjad, mille ta sellest koolituspäevast enda jaoks meelde jätab. Osalejad saavad kontaktandmed, kuhu neil on võimalik ka pärast koolitust tekkivate küsimustega pöörduda.

Koolituse läbiviijate poolt pakutakse osalejatele kohvi, teed ja suupisteid. Koolituspaiga lähedal on soovijatel võimalik käia ka lõunastamas.

Baasmooduli kohta lisainfo saamiseks võtke koolitajatega ühendust aadressil basic@settleinestonia.ee.

Viimati muudetud: neljapäev, 8. veebruar 2018, 11:15