Settle in Estonia training day

Miks osaleda kohanemisprogrammis?

Peaaegu kõigil neil, kes on otsustanud Eestisse pikemaks ajaks elama jääda tekib küsimusi elukorralduse kohta Eestis. Peamised küsimused on: Mis on ID-kaart ja milleks mul seda vaja on? Kuidas ma arsti juurde minna saan? Aga pangakontot avada? Kuidas ma eesti keelt õppida saan? Millised on eestlaste tavad ja traditsioonid? Millised võimalused on mul vaba aja veetmiseks?

Kõigile neile ja paljudele teistele küsimustele, mis võivad Eestis elades tekkida, saab vastused just nimelt kohanemisprogrammi kursustel.

Kohanemisprogramm on suurepärane võimalus äsja siia kolinud välismaalastele Eesti eluga harjumiseks. Programm sisaldab mitmeid kursuseid, mille hulgast saab igaüks valida omale vajalikumad. Programmi raames õpetatakse eesti keelt, tutvustatakse töö, õppimise ja perekonnaga seotud teemasid. Lisaks antakse osalejatele võimalus nii kohapealseks aruteluks, kogemuste jagamiseks kui küsimuste esitamiseks.

Milliseid teadmisi kohanemisprogrammist saab?

Üks kasulikumaid ja ka populaarsemaid on baasmoodul. Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis edukalt hakkama saamiseks kasulik teada igal Eestisse saabunud välismaalasel. Teemadeks on välismaalaste õiguslik seisund Eestis, Eesti riigi toimimise alused ja ühiskonna alusväärtused, tähtsamad ametiasutused ja nende ülesanded, hädaolukorras abi saamise võimalused, digitaalsete isikut tõendavate dokumentide kasutusvõimalused, E-teenuste kasutamise võimalused, pangatoimingute tegemine, tervishoiusüsteemi alused, transport ja muud teenused ning kultuuri eripärad. Baasmooduli koolituse võiksid läbida kõik Eestisse saabunud välismaalased.

Kohanemisprogrammis saavad osaleda inimesed, kes on saabunud Eestisse nii õppima, töötama, perekonnaliikmena või muudel põhjustel ja on siin seaduslikult viibinud alla 5 aasta.

Peremoodul aitab tervet perekonda Eesti eluga kohanemisel. Laste- ja noortemoodul on mõeldud lastele just selleks, et nende kohanemine oleks ladusam. Keeleõppe moodulis õpitakse eesti keelt A1 tasemel. Peale nende on veel mitmeid praktilisi mooduleid, millega on lähemalt võimalik tutvuda kohanemisprogrammi kodulehel.

Kes saavad kohanemisprogrammis osaleda?

Kohanemisprogrammis saavad osaleda inimesed, kes on saabunud Eestisse nii õppima, töötama, perekonnaliikmena või muudel põhjustel ja on siin seaduslikult viibinud alla 5 aasta.

  1. Välismaalased, kellele on antud tähtajaline elamisluba Eestis välismaalaste seaduse või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel;
  2. Euroopa Liidu kodanikud, kes on omandanud tähtajalise elamisõiguse Eestis ning kellele on välja antud isikutunnistus;
  3. Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikmed, kellele on antud tähtajaline elamisõigus Eestis.

Kursustest osa võttes on võimalik kõigele muule lisaks tutvuda ka teiste välismaalastega, kellel on sama eesmärk ja ühised huvid. Kursustelt võib leida sõpru kogu eluks. Samuti parandab vähemalt algtasemel eesti keele oskamine oluliselt eestlaste kõne ja kultuuri mõistmist ning aitab ühiskonda sisse sulanduda.

Inimesed, kes on juba kohanemisprogrammist osa võtnud, kinnitavad, et see on neil aidanud kiiremini Eesti eluga kohaneda. Kui sinagi tunned, et sul on palju küsimusi ja tahaksid Eestis end kodusemalt tunda, siis registreeru julgelt koolitustele.