Eesti keel - kuidas ja milleks seda unikaalset keelt õppida?

Kuidas õppida eesti keelt ning miks seda vaja on?

Musikaalne, rahulik ja kaunikõlaline eesti keel on emakeeleks ligikaudu miljonile inimesele maailmas ning tuhandete keelte seast on õppimiseks eesti keele välja valinud ja kõnelema hakanud ligi 168 000 inimest. (Allikas: Estonica – entsüklopeedia Eestist)

Aga miks üldse õppida eesti keelt, kui n-ö suured keeled on palju tähtsamad?

Eesti keel on ebatavaline keel

See suhteliselt väike keel on riigikeel ning katab Eestimaal kõik sotsiaalse elukorralduse alad. Eesti keel on kogu riigis oluline ja suure kasutusega, näiteks:

 • hariduses;
 • teaduses;
 • meedias;
 • riigiasutustes;
 • omavalitsustes;
 • internetikeskkonnas;
 • kultuuris;

Naljatamisi öeldakse, et eestlaste üheks põhiõiguseks on kiire ja tõhus internet. Mobiilside, pangaautomaadid, infosüsteemid, erinevad tarkvarad ja brauseridki on eestikeelsed. Veebikeskkonnas leiduvad eestikeelsed tekstitöötlusvahendid, mitmed sõnastikud, teatmikud ja tekstikogud leiavad suurt kasutust nii eestlaste endi kui muulastest keeleõppijate seas.

Uuenev ja mitmekesine

Eestlased armastavad oma keelt ja teevad jõupingutusi, et see uueneks ja kestaks. Meil on maailmas ainulaane sõnavõistlus, millest elanikkond usinasti osa võtab ja tänu sellele on kasutusse võetud palju uusi sõnu.

Eesti keel on mitmekesine ­– väikesel territooriumil on kasutusel olnud kaheksa murret ja 117 murrakut. Eestlastel on oma viipekeel, mida kasutab umbes 4500 inimest. Teleuudistes edastatakse ka viipekeelseid uudiseid ja viiplejatele on oma kool.

Lisaks antakse välja keeleauhindasid, tähistatakse emakeelepäeva ning tehakse palju selleks, et hoida keelt, rahvast ja riiki ühtsena.

Miks peaks õppima eesti keelt?

Eesti keele õppeks on palju häid põhjuseid. Eestlase tõsine loomus leebub kiiremini, kui ta kuuleb omakeelset tervitust või välismaalase püüdu eesti keeles rääkida. Keel on sillaks heale ja lugupidavale suhtlusele ning lõimumisele. See pole lihtsalt suhtlusvahend, vaid keelel on võime tekitada emotsioone ja mõjutada käitumist.

Pole oluline, kas Eestisse tullakse elama, tööle või õppima ning plaanitakse jääda lühiajaliselt või kauemaks: eesti keele oskus tuleb kasuks nii karjääri tegemisel, sõprade leidmisel, õppimisel, elamisloa taotlemisel kui ka paljudel teistel põhjustel.

Keeleõppe võimalused

Eesti keelt kogu oma keerukuse ja variatsioonidega selgeks saada on tõsine väljakutse. Keeltekoolid, veebitunnid, raamatud ja digikandjad pakuvad erineva metoodika, pikkuse ja tulemusega kursuseid.

Keelt saab õppida era- ja rühmatundides, püüelda ülikooli tudengiks või osaleda suve- või talvekooli kursustel. Keeleõppe skaalal algajast (A1-st) oskajani (C2-ni) on pikk tee, kuid julge algus on pool võitu.

Parim võimalus keele omandamiseks on suhtlemine kohalikega eesti keeles.

Tähelepanelik kuulamine, meelde jätmine, kordamine ja keelekeskkonnas viibimine soodustavad vaba, loomulikku ja igapäevast keelekasutust. Oluline on, et õppijal jätkuks tahtmist, julgust ja vajadust õpitud keeles suhelda, siis ei unune värsked oskused kuigi kiiresti.

Kohanemisprogramm välismaalastele

Eestisse saabujatele pakub riik tasuta õppekava, et kohaliku eluga kiiremini harjuda, koduneda ja ladusamalt hakkama saada.

Programm sisaldab koolitusi, mille läbinu saab ülevaate Eesti riigist, keelest ja kohalikust eluolust. Peale selle saavad infot tööotsijad, õppurid ning tutvustatakse ka pereküsimuste teemasid.

Algtaseme keeleõpe

Välismaalastele, kes on Eesti valinud oma ajutiseks või paikseks koduks, pakub riik tasuta eesti keele algtaseme (A1) koolitust. Keeleõppe põhitõed saab omandada näiteks Settle In Estonia pakutava algajate keelekursuse kaudu.

Koolitusel osalemise eeldused:

 • EU kodanikud peavad kohalikus omavalituses registreerima oma elukoha, saama isikukoodi ja taotlema politsei- ja piirivalveametis isikutunnistuse.
 • Kolmandate riikide kodanikud esitavad politsei- ja piirivalveametile elamisloa taotluse.

Koos isikutunnistuse või elamisloaga väljastab politsei- ja piirivalveamet ka koolituskutse, misjärel saab:

 • registreerida ennast keelekursusele meie kodulehel;
 • oodata oma e-posti kinnitust ja täpsemaid juhiseid koolituse kohta;
 • minna koos Eesti dokumendiga koolitusele.

Pakutavast keeleõppe moodulist üldiselt

 • Kestus: 80 tundi ehk 2–2,5 kuud
 • Koht: Tallinn, Tartu, Narva
 • Maksumus: tasuta
 • Õppureid kaasatakse aktiivselt osalema kõikides tundides ja osalema paaris- või rühmatöödes, vestlustes.
 • Tavaline õpipäev kestab kolm või neli tundi ja toimub kaks korda nädalas, õppetunni pikkuseks on 45 minutit.
 • Kursusel saab osaleda vaid ühe korra, kui registreeritud aeg ei sobi, saab seda enne õppe algust muuta.

Pea meeles: kui valdad suurrahvaste keeli, siis oled üks tuhandetest, osates ebatavalist väikerahva keelt –  oled ainulaadne!

Soovides jätkata eesti keele õpingutega algtasemest edasi, leiad selleks mitmed võimalused Integratsiooni Sihtasutusest.