pilt

Kuidas hoida oma tervist sügisel?

  • Nii Eesti elanikke kui ka välismaalasi, kellel puudub perearst ja/või ravikindlustus, käsitletakse meditsiinis vastavalt vältimatu abi osutamise korrale ning ülemiste hingamisteede haiguste näidustuste esinemise korral tasub pöörduda esmalt (lähima) perearsti/perearstikeskuse/tervisemaja poole telefoni või e-kirja teel.
  • Euroopa Liidu liikmesriikide elanikest välismaalased, kellel on enda koduriigis kehtiv ravikindlustus, saavad vajaduse tekkimisel Eestis arstiabi samadel alustel nagu eesti ravikindlustatud kodanikud ning neil peab olema kaasas kehtiv Euroopa ravikindlustuse kaart (EHIC).
  • Kui välismaalasel on vormistatud erakindlustus (nt reisikindlustus), siis võib ta saada testile/ravile kiiremini pöördudes mõnda erakliinikusse ning saada hüvitatud kindlustusandja poolt – sellega seoses palume inimestel kindlustuspoliisi enne üle vaadata või kindlustusandjaga konsulteerida, sest teadupärast kõiki ravikulusid alati ei hüvitata.
  • Terviseamet on perearste omalt poolt palunud, et kõik eelpool kirjeldatud sümptomitega patsiendid suunataks perearstide poolt vajadusel ka koroonaviiruse testimisele. Kui patsient on suunatud koroonaviiruse testile perearsti poolt meditsiiniliste näidustuste tõttu, on testimine patsiendi jaoks tasuta.
  • Seega saavad tudengid perearsti puudumisel võtta abi saamiseks ühendust ka endale lähima perearsti või tervisemajaga, kuid rõhutame eraldi üle, et arstide ja õdedega tuleb kindlasti eelnevalt telefoni või meili teel suhelda ja olukorda kirjeldada ning füüsiliselt arsti vastuvõtule või EMO-sse ilma tungiva vajaduseta mitte minna. Lisainfot terviseseisundite kohta, millega pöörduda perearsti poole või EMO-sse saab täiendavalt veebilehelt https://alustaperearstist.ee/en/
  • Vastavalt Terviseameti poolt koostatud juhistele esmatasandi tervishoiuteenuse osutajatele (https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhis_tervishoiuteenuse_osutajale_esmatasandil_07.08.20.pdf) pöörduvad nädalavahetustel ja riigipühadel ajavahemikul 8:00–17:00 kõik ülemiste hingamisteede viirushaiguse sümptomitega patsiendid (nii perearstiga kui perearstita) perearsti nõuandeliini 1220 poole, kus näidustusega patsiendid suunatakse vajadusel arsti poolt COVID-19 testimisele. Perearsti nõuandeliin teenindab patsiente inglise keeles igapäevaselt kell 15:00-17:00.
  • Riigipiiri ületamisel saavad COVID-19 koroonaviiruse testi teha tasuta ainult Eesti kodanikud ja kehtivad elamisloa- või õigusega elanikud.
  • Perearsti nimistusse registreerimise kohta on informatsioon inglise keeles Terviseameti lehel https://www.terviseamet.ee/en/healthcare/how-choose-or-change-family-physician
  • Nimetatud leheküljel on ka kontaktandmed juhuks, kui patsientidel esineb mingil põhjusel probleeme perearsti nimistusse registreerumisel või nad vajavad abi muudes üldarstiabi puudutavates küsimustes:Andrei.Petuhhov@terviseamet.ee, tel 794 3572.