Kuidas Eestis paremini kohaneda

Kohanemisprogramm on tasuta koolitusprogramm Eestisse elama asunud välismaalastele, mis aitab siin paremini sisse elada. Programm koosneb erinevatest koolitustest ehk moodulitest, millest igaüks käsitleb Eestis elamist erineva teemapüstitusega.

Koolitused toimuvad ühe päeva jooksul ja kestavad tavaliselt umbes 8 tundi ning sisaldavad ka pause. Erandina toimub keeleõpe 2-2,5 kuu vältel 2 korda nädalas (kokku 80 akadeemilist tundi). Koolitused toimuvad Tallinnas, Tartus ja Narvas nii vene kui ka inglise keeles. Tutvu kalendriga siin.

Baasmoodul on kõige laiahaardelisem moodul, mille läbimine on soovituslik kõigile Eestisse elama asunud välismaalastele. Selle mooduli eesmärk on anda infot igapäevatoimingute kohta ning jagada teadmisi üldise kultuurilise keskkonna mõistmiseks. Välismaalased saavad pärast koolituse läbimist paremini aru, millised on elanike õigused ja kohustused, harjumused ja kombestik.

Õppimismoodul on mõeldud Eestisse õppima saabunud välisüliõpilastele, kuid ka teistele välismaalastele, kes on huvitatud oma õpingute jätkamisest Eestis. Koolituse käigus antakse teadmised selle kohta, kuidas Eestis elamiseks ja õppimiseks vajalikud dokumendid korda ajada ning paremini orienteeruda erinevate Eesti ametiasutustega suheldes. Ülevaate saab Eesti haridussüsteemist, teadustöö korraldusest, tudengiorganisatsioonidest ning ka praktika- ja töötamisvõimalustest.

Peremoodul on kasulik neile, kes on ise Eestisse saabunud perekonnaliikmena või neile, kes plaanivad oma pereliikme Eestisse elama kutsuda. Eestisse elama asunud välismaalased, kes on siia kolinud perekondlikel põhjustel või kellel on kaasas pereliikmed vajavad tõenäoliselt informatsiooni laste haridusasutuste, sotsiaalhoolekande, meditsiinisüsteemi ning ka vaba aja veetmise võimaluste kohta. Peremoodul on hea koht, kus saada vastused kõigile selle teemalistele küsimustele.

Eestisse teadustööd tegema ja kõrgharidust omandama või jagama tulnud inimestel on kohanemiseks palju spetsiifilisi küsimusi. Teadusmooduli raames saavad Eestisse saabunud tudengid, õppejõud ja teadlased ülevaate Eesti haridus- ja teadussüsteemist.

Rahvusvahelise kaitse teemamooduli sihtgrupp on Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimesed (pagulased ja täiendava kaitse saajad). Rahvusvahelise kaitse saanud inimeste edukaks kohanemiseks antakse koolituse käigus teadmisi riigi ja ühiskonna toimimise, igapäevase elukorralduse, kultuuri- ja töökeskkonna ja paljude teiste teemade kohta.

Milline on Eesti töökultuur, kust saada karjäärinõu, kuidas kandideerida tööle ja milliseid dokumente on vaja korda ajada, et alustada ettevõtlusega – kõigile neile küsimustele annab vastuse Töö ja ettevõtluse moodul.

Laste- ja noortemoodulisse oodatakse osalema lapsi vanuses 3-15 aastat. Moodul on koostatud sihtgrupi ealisi iseärasusi silmas pidades ning võimaldab läbi mänguliste tegevuste Eestit tutvustada.

A1 taseme eesti keele kursus on hea võimalus omandada esmased keeleteadmised, et alustada algtasemel suhtlust kohalikega. Keeleõpe toimub nii inglise kui vene keeles ja kestab orienteeruvalt 2-2,5 kuud (80 akadeemilist tundi) ning üldjuhul kaks korda nädalas. Osalejatel on võimalik valida nii hommikuste kui õhtuste aegade vahel.

Üldiselt toimuvad koolitused loeng-seminari vormis, mis tähendab, et osalejatel on alati võimalus küsida küsimusi, tõstatada arutelusid ning jagada omapoolseid kogemusi. Kohanemisprogrammi koolitusel on oodatud osalema kõik elamisloaga välismaalased, kes on Eestisse saabunud viimase viie aasta jooksul.

Uuri rohkem programmi kohta siit.