Kohanemisprogramm

Kohanemisprogramm on Eesti riigi poolt pakutav tasuta õppeprogramm, mis aitab Eestisse saabunud välismaalastel siin kergemini sisse elada ja kohaneda. Erinevatest koolitustest koosnev programm annab ülevaate Eesti riigi ja ühiskonna toimimisest ning igapäevasest elukorraldusest.

Programmi raames õpetatakse eesti keelt, tutvustatakse töö, õppimise ja perekonnaga seotud teemasid.

Lisaks antakse osalejatele võimalus nii kohapealseks aruteluks, kogemuste jagamiseks kui küsimuste küsimiseks.

Kohanemisprogramm koosneb moodulitest ehk erinevate teemapüstitustega koolitustest. Vali endale sobiv moodul vastavalt vajadusele siit.

Kes saavad kohanemisprogrammis osaleda?

Kohanemisprogrammis on oodatud osalema kõik elamisloaga välismaalased, kes on Eestisse saabunud viimase viie aasta jooksul.

Vaata lisa: Korduma kippuvad küsimused.

a) Kui oled Eestisse saabunud välismaalane, kes on saanud või omandanud elamisloa/elamisõiguse pärast 1. augustit 2015, siis suunab Politsei-ja Piirivalveamet sind kohanemisprogrammi koolitustele osalema. Koolitustele saad registreeruda www.settleinestonia.ee lehel.

b) Kui oled Eestisse saabunud välismaalane, kes on saanud elamisloa/elamisõiguse enne 1. augustit 2015 ja oled Eestis seaduslikult elanud vähem kui 5 aastat, siis esita Politsei- ja Piirivalveametile sooviavaldus kohanemisprogrammis osalemiseks. Seda saab teha siin. Politsei-ja Piirivalveamet vastab sooviavaldustele 30 päeva jooksul e-posti teel.

Täiendavat infot leiad korduma kippuma küsimuste seast.

Pärast seda, kui sinuni on saabunud Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teavituskiri kohanemisprogrammis osalemise võimaluse kohta ning oled saanud kätte oma isikut tõendava dokumendi, on sul võimalik ennast iseseisvalt registreerida erinevatele kohanemisprogrammi koolitustele.
Seda saab teha siin.

Registreerumise järgselt võtab koolitaja sinuga isiklikult ühendust, et kinnitada või täpsustada üle koolitusaeg ja koht ning muu vajalik.
Kohanemisprogramm sisaldab nii algtaseme keeleõpet kui ka erinevaid teemakoolitusi, mis on seotud üldise elu ja toimetulekuga Eestis. Koolitusmooduleid on kokku kaheksa.

Koolituspäevale on kindlasti vaja kaasa võtta Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatud isikut tõendav dokument.

Juhime tähelepanu järgnevale:

– Rahvusvahelise kaitse moodulis saavad osaleda ainult rahvusvahelise kaitse saajad.
– Rahvusvahelise kaitse saajad ei saa osaleda kohanemisprogrammi keeleõppes. Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikutele pakutakse eesti keele õpet vastavalt Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele (VRKS)[1] Sotsiaalministeeriumi poolt.

Rohkem infot rahvusvahelise kaitse saanud isikute keeleõppevõimaluste kohta on võimalik saada võttes ühendust Varjupaigataotlejate Majutuskeskusega.

Kes on koolitajad?

– EXPAT RELOCATION ESTONIA

Koolituste (v.a rahvusvahelise kaitse mooduli) läbiviijaks on Expat Relocation Estonia.

Expat Relocation Estonia OÜ on 2013. aastal asutatud ettevõte, mille põhitegevusalaks on välismaalastest spetsialistidele Eestisse saabumisel erinevate tugiteenuste pakkumine. Eestisse saabujatele pakutavate teenuste loetelu on pikk – alates saabumiseelsest nõustamisest, saabumise korraldamisest kuni kohapeal erinevate juriidiliste- ja olmeküsimuste lahendamiseni.
Ettevõttel on väga hea oskusteave ja kogemus ning partnerite võrgustik Eestisse saabuvatele välismaalastele kohanemis- ja keelekoolituste pakkumiseks.

Kontakt:

Detailsema info saamiseks ja/või erinevaid mooduleid puudutavate küsimuste korral on võimalik pöörduda koolitaja poole aadressil info@settleinestonia.ee

Kohanemisprogramm on Eesti riigi poolt pakutav õppeprogramm, mis toetab välismaalase sisseelamist ja kohanemist Eestis ning sisaldab teemapõhiseid koolitusi ja A1 ja A2 tasemel eesti keele õpet.
Kohanemisprogrammi sisu, selles osalemise tingimused ning selles osalemisse suunamise kord on kehtestatud siseministri 13. augusti 2014. aasta määruses nr 34 “Kohanemisprogramm”.

Kohanemisprogrammi eesmärk on uussisserändaja rändeprotsessi, kohanemise ja hilisema lõimumise toetamine, tagades neile teadmised riigi ning ühiskonna toimimise, igapäevase eluolu korraldamise, töö, õppimise ja perekonnaga seotud teemadel ning soodustades esmase eesti keele oskuse omandamist.

Kohanemisprogrammi rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) kaudu ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.
Kohanemisprogrammi rahvusvahelise kaitse moodulit rahastatab Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF) ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.