Kohanemisprogramm Settle In Estonia koolitajad räägivad oma kogemustest

Kohanemisprogrammi Settle In Estonia koolitajad puutuvad oma töös peaaegu iga päev kokku Eestisse kolinud välismaalastega. Aastate jooksul on neil kogunenud palju põnevaid lugusid ja kujunenud hea ülevaade sisserändajatest.

Martin Lään, üks Expat Relocation Estonia OÜ asutajatest, viis varasemalt ise koolitusi läbi, kuid tegeleb praegu peamiselt ettevõtte juhtimisega ja aeg-ajalt nõustab üksikuid erakliente. Enne kohanemisnõustamisega alustamist oli Martin aastaid diplomaat ja omandas Šveitsis ärijuhtimise magistrikraadi (MBA). Oma karjääriteekonna jooksul suhtles ta palju välismaalastega ning pakkus tihti oma nõu ja abi neile, kes Eestisse kolisid. Ühel hetkel jõudis Martin tõdemusele, et Eestis on puudu kohanemisnõustamise teenus, mille järgi tundus nõudlust olevat ning sellest ajendatult asutatigi ettevõte Expat Relocation Estonia OÜ.

Martin on aastate jooksul kohanemisprogrammi raames kohtunud peamiselt väga heatahtlike inimestega, kellel on siiras soov Eesti ühiskonda sulanduda ning tahe mõista siinseid süsteeme ja kultuuri eripärasid. Nii mõnestki kohanemisprogrammi koolitusel osalenud inimesest on saanud Martinile ja tema kolleegidele hea sõber või koostööpartner.

Koolitaja värvikas näide keeleõppijast raadiojaama käivitajani

Ühe näitena kiidab Martin Ukrainast pärit Vitalit, kes käis kohanemisprogrammi keelemooduli koolitusel, et omandada eesti keele A1 tase. Pärast seda on Vitali olnud Expat Relocation Estonia OÜ partneriks mitmete kohanemisprogrammi interaktiivsete õppematerjalide tootmisel. Martini sõnul on Vitali Eestis väga hästi kohanenud, ta on ettevõtlik, muutustele avatud ja võimeline märkama võimalusi. Sellest tulenevalt on Vitalil Eestis tekkinud ka laialdane tuttavate ja sõprade võrgustik. Hiljuti käivitas Vitali Eestis ka uue raadiojaama, Relax FM.

Teise toreda näitena kirjeldab Martin Oksanat, kes samuti algselt kohanemisprogrammis õpilasena osales. Oksana vaimustus kohanemisprogrammist ning temast sai peatselt Martini koostööpartner ja abiline, kes tegeleb tõlgetega ning toimetab venekeelseid tekste.

Üks Martinile eredalt meelde jäänud kohanemisprogrammis osaleja oli Iraanist pärit Hamid, kellega tänaseni aeg-ajalt muljeid vahetatakse. Hamid on IT-valdkonna ettevõtja, kellele Martin Eestis kohanemisel toeks oli. Hamid on suur keelehuviline ja väga innukas õppija. Veel enne, kui Hamid A1 keelekursusele tuli, kuulas ta Eesti raadiosaateid ja vaatas kohalikke telekanaleid ning omandas sealt huvitavaid fraase, mis keelekursustel palju elevust tekitasid. Praegu suhtleb Hamid eesti keeles juba väga kenast, ehkki algtasemel ning saab siin koos oma abikaasa ja pisitütrega hästi hakkama.

Palju elevust tekitab Kohanemisprogrammi baasmooduli osaks olev eesti kultuuri ja kombeid tutvustav osa. Meenub üks USA-st pärit osaleja, kes ameeriklaste ekstravertsust ja pidevat „How are you?“ küsimist väga pealiskaudseks pidas ja tundis suurt naudingut Eesti suhtluskultuurist, mis ei ole kaugeltki nii pealetükkiv ega ka pealiskaudne.

Jõuludega seoses meenub Martinile välismaalaste kimbatus, selle üle, et eestlased ei kutsugi oma äsja kohatud välismaalastest sõpru jõuluõhtul enda juurde külla, kuigi teavad, et välismaalane võib ennast pühade ajal üsna üksildasena tunda. Martin on pidanud palju selgitama, et jõuluõhtu on eestlaste jaos intiimne perekeskis veedetav aeg, mil ei peeta suuri rahvarohkeid pidusid. Lahenduseks on mõnikord olnud ka see, et välismaalased kogunevad omavahel ja tähistavad jõule suurema sõpruskonnaga.

Martini sõnul tekitavad välismaalastes väga sageli hämmingut Eesti väiksus, aga eriti see, kuivõrd vastupidiselt eestlased ise oma kodumaad tajuvad. Maailma suurimatest linnadest siia tulnud välismaalased imestavad, kui eestlased kurdavad pikkade vahemaade või ummikute üle, sest tegelikult on Eestis ju kõik käe-jala juures. Delhist, Londonist või Rio De Janeirost pärit inimesele on 2-tunnine Tallinn-Tartu sõit tühiasi, samas kui keskmine eestlane võtab seda tüütult pika reisina. Ka Tallinna ummikud, mille üle kohalikud palju kurdavad on ju suurlinnadega võrreldes tühiasi. Just välismaalaste perspektiivist Eesti nägemine on Martini sõnul üks tema töö kõige põnevamaid külgi.

Koolitaja jagamas muljeid

Veiko Värk on Expat Relocation Estonia meeskonnaga liige olnud juba programmi algusest alates ning tema igapäevane töö ongi välismaalaste koolitamine.

Veiko sõnul kohtab ta iga koolituse jooksul uusi põneva taustaga inimesi ja tõdeb, et neid kõiki ühendab soov Eestis paremini kohaneda ja tunda end siin koduselt. Välismaalastel, keda Veiko koolitab on enamasti siiras soov Eesti kultuuri, ühiskonda ja ka näiteks tervishoiusüsteemi paremini mõista. Palju küsitakse temalt nippe ja nõuandeid, kuidas eestlastega vestlust alustada, millest rääkida ja mis teemasid vältida – asjaolu, mis näitab siirast huvi kohalikega rohkem läbi käia.

Veiko tunneb, et ta on tänu oma tööle saanud palju võimalusi näha Eestit ja eestlasi välismaalase pilgu läbi ning see on rikastanud temagi taju. Näiteks asjaolu, et Eestis on neli täiesti erinevat aastaaega ei pane meid imestuma, küll aga pakub see elevust inimestele, kes on pärit kusagilt ekvaatori lähistelt ja harjunud vaid kahe aastaajaga. Veel on suurlinnadest pärit välismaalased tihti positiivselt üllatunud selle üle, et Eesti on nii turvaline, et algkooli lapsed saavad liikuda tänavatel iseseisvalt: kooli ja koolist koju, trenni ja sõpradega välja. Paljudes suurlinnades ei ole see kuritegevuse tõttu mõeldavgi. Veiko tõdeb, et saab iga koolituse käigus Eesti üle uhkust ja rõõmu tunda.

Expat Relocation Estonia OÜ on 2013. aastal asutatud ettevõte, mille põhitegevusalaks on välismaalastest spetsialistidele Eestisse saabumisel neile erinevate tugiteenuste pakkumine. Eestisse saabujatele pakutavate teenuste loetelu on pikk – alates saabumiseelsest nõustamisest, saabumise korraldamisest kuni kohapeal erinevate juriidiliste- ja olmeküsimuste lahendamiseni. Expat Relocation Estonia OÜ on peamine kohanemisprogrammi koolituste läbiviija.