Kas Ameerika kodanikud vajavad Eestisse tulekuks viisat?

Kas Eestisse reisimine on Ameerika kodanikele viisavaba? Mida teha siis, kui on soov Eestisse kauemaks elama jääda? Loe edasi ja saad täpsemalt teada, mida võiksid Ameerika kodanikud Eestisse nii pika- kui lühiajaliselt elama tulles teada.

Kolm kuud viisavabalt

Kõige olulisem on teada, et Ameerika kodanikud saavad 180 päeva jooksul Eestis viisavabalt viibida kuni 90 päeva.

Niisiis, kui sooviks on Eestit esialgu külastada lühikest aega, näiteks viibida riigis turistina, ärieesmärgil või soovides mõnda aega külastada sõpru-tuttavaid, siis ei ole tarvis viisa taotlemise pärast muretseda.

NB! Käesolev artikkel on koostatud 2020. alguses. Aja jooksul võivad viisavabaduse ja elamisloa taotlemise tingimused muutuda. Alati ajakohane info on leitav välisministeeriumi veebilehel – https://vm.ee/en/who-does-not-need-visa-visit-estonia

 

Enne reisi …

Soovides reisida välisriiki, tasub alati uurida:

 • võimalikult palju teavet sihtkoha kohta;
 • teha selgeks, milliseid dokumente läheb reisi ajal ja riigis viibimisel tarvis;
 • milliste tingimustega reisikindlustus sõlmida.

 

Passi kehtivus

Enne ükskõik millist reisi tasub reisihuvilisel uurida, kas tema pass veel kehtib. Kui jah, siis kui kaua? Tasub silmas pidada, et kui Ameerika kodanik reisib Eestisse, siis on minimaalne nõue, et pass peab olema kehtiv vähemalt kuus kuud pärast inimese viibimist Eesti riigis.

 

Ameerika kodanike pikaajaline viibimine Eestis

Pikaajalise viisa abil saab Eestis viibida kauem – selline viisa väljastatakse välismaalasele ühekordseks või mitmeks ajutiseks viibimiseks Eestimaal. Pikaajalise viisa nimetus on D-viisa ja selle taotleja saab riigis viibida kuni kaksteist järjestikkust kuud (kuni 365 päeva). Lisaks on hea teada, et D-viisa kehtivuse ajal saab kogu Schengeni alal viibida kuni 90 päeva 180 päeva jooksul.

D-viisa taotlemiseks on tarvis esitada: 

 • 10 aasta jooksul väljastatud reisidokument, mis kehtib kolm kuud pärast soovitud pikaajalise viisa kehtivuse lõppu;
 • viisataotlus koos andmete ja allkirjaga;
 • foto35×45 mm;
 • tervisekindlustusleping, mis katab haiguse või vigastuse ravikulud viisa kehtivusajal;
 • reisi eesmärki näitavad dokumendid, näiteks:
  1. Eestis külastatava isiku kinnitus;
  2. Eestis töötamist näitav dokument (tööandja tõend, lühiajalise töötamise registreerimise kinnitus);
  3. Eestis õppimist näitav dokument;
  4. Sugulussuhet või perekonnaseisu näitavad dokumendid (kui viisat soovitakse eraisiku külastamise eesmärgil);
  5. Eestis elamise ajal piisavate rahaliste ressursside olemasolu näitavad dokumendid;
  6. Eestis olemise ajal majutust ja viibimiskulude maksmist tõendavad dokumendid.

Elamisloa taotlemine

Otsustades Eestisse kolida päriseks või väga pikaks ajaks, ei pääse elamisloa taotlemisest. 

Võimalik on taotleda Eestis elamiseks tähtajaline või pikaajaline elamisluba. Ameerika kodanik saab taotleda elamisluba:

 • Eesti rahvusest või kodanikust abikaasa juurde (või kui abikaasa on Eesti elamisloaga rahvastikuregistris olev välismaalane). Võimalik variant on ka, kui abikaasa töötab või tegeleb Eestis ettevõtlusega.
 • Lähedase sugulase juurde
 • Töötamiseks, õppimiseks või ettevõtluseks
 • Püsivalt Eestisse elama jäämiseks

Kogu vajaliku teabe elamisloa taotlemise kohta leiate Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljelt.

Abi uutele Eestis elavatele inimestele

Hea on teada, et kõikidel Eestisse saabunud välismaalastel on võimalik end Eesti igapäevaelu, kultuurilise keskkonna ja muude vajalike teadmistega kurssi viia. Selleks on loodud Settle in Estonia põhjalik kohanemisprogramm, mis aitab välismaalt saabuvatel inimestel Eestis paremini kohaneda ja oma elu sisse seada.

Programm koosneb mitmest koolitusest, mis annab hea ülevaate Eesti riigist ja igapäevaelu korraldusest. Saab õppida eesti keelt, uurida lähemalt, millised on õppimise ja töötamise võimalused ning mida peaks teadma pereeluga seotud teemade puhul. Seega koosneb kohanemisprogramm erisugustest moodulitest ning võimalik on valida enda jaoks sobivaim siit.

Kes saavad kohanemisprogrammis osaleda?

Tasub aga silmas pidada, et kohanemisprogrammis saavad tasuta osaleda kõik välismaalased, kellel on olemas  tähtajaline elamisluba või elamisõigus ja kes on Eestis viibinud alla viie aasta.

Kohanemisprogramm aitab harjuda Eesti eluga kiiremini ja leida sarnase kogemusega häid sõpru. Loe ja vaata näiteks, kuidas kohanes Eesti eluga ameeriklane Rafael.