Kohanemisprogrammi koolitustel osalemise eelduseks on kohanemisprogrammi suunamine. Kohanemisprogrammi suunab välismaalasi Politsei- ja Piirivalveamet (PPA), väljastades suunamise kohta välismaalasele teavituskirja.
Suunamist on võimalik saada kahel viisil:

Automaatselt saavad Politsei- ja Piirivalveametilt suunamise kohanemisprogrammi need välismaalased, kellele on antud elamisluba või elamisõigus või kes on omandanud Eestis elamisõiguse pärast 01.08.2015. Teavitus kohanemisprogrammi suunamise kohta saadetakse välismaalasele e-posti või posti teel või antakse kätte PPA teeninduses (Euroopa Liidu kodanikele).

Neil uussisserändajatel, kellele on antud elamisluba või elamisõigus või kes on omandanud elamisõiguse Eestis enne 01.08.2015, kuid kes on viibinud Eestis seaduslikult vähem kui viis aastat ning ta soovib osaleda kohanemisprogrammis, tuleb esitada PPA-le sooviavaldus kohanemisprogrammi suunamiseks.