Kohanemisprogrammi koolitused on suunatud esmase kohanemist soodustava info ja teadmiste andmisele. Kui olete Eestis seaduslikult viibinud pikemalt, on tõenäoline, et olete vajalikud esmased teadmised juba omandanud.
Välismaalased, kes on Eestis seaduslikult viibinud kauem kui 5 aastat ning need, kes on juba kohanemisprogrammi läbinud, saavad osaleda Integratsiooni Sihtasutuse (INSA) lõimumiskoolitustel. Need koosnevad kodakondsuseksamiks ettevalmistuse moodulist, kultuurimoodulist ja üldkeeleõppemoodulist (tasemed A2, B1 ja B2), samuti keele- ja kultuurikümbluse tegevustest.

Rohkem infot

Samuti pakub INSA nõustamiskeskustes, telefoni ning veebi teel info- ja nõustamisteenust: avalike teenuste olemasolu ja kättesaadavuse ning ka muude lõimumist toetavate tegevuste kohta.

Rohkem infot