Välismaalastel on võimalik kohanemisprogrammi koolitusmoodulites ja algtaseme keeleõppes osaleda 5 aasta jooksul. See aeg hakkab EL kodanikel kehtima alates hetkest, kui on omandatud elamisõigus, EL kodanike perekonnaliikmetel ning kolmandate riikide kodanikel hakkab aeg kehtima alates tähtajalise elamisloa / tähtajalise elamisõiguse andmise otsuse tegemisest.