Kohanemisprogrammi raames on Eestisse saabunud välismaalasel võimalus vabalt valida järgmiste temaatiliste koolitusmoodulite vahel:

baasmoodul
töö ja ettevõtlus
õppimine
teadus
perekond
algtaseme (A1) keeleõpe

Juhime tähelepanu järgnevale:

– Laste ja noorte koolitusmoodulis on võimalik osaleda 3-15 aastastel uussisserändajatel;
– Rahvusvahelise kaitse koolitusmoodulis saavad osaleda ainult rahvusvahelise kaitse saajad.
– Rahvusvahelise kaitse saajad ei saa osaleda kohanemisprogrammi keeleõppes, küll aga pakutakse Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikutele eesti keele õpet vastavalt Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele (VRKS) Sotsiaalministeeriumi poolt.

Rohkem infot rahvusvahelise kaitse saanud isikute keeleõppevõimaluste kohta on võimalik saada võttes ühendust Varjupaigataotlejate Majutuskeskusega.