Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Jah, Teil on õigus osaleda, kui olete Eestis seaduslikult viibinud vähem kui viis aastat.
Koolitustel osalemiseks tuleb Teil PPA-le esitada sooviavaldus. Sooviavalduse saate esitada siin, e-posti teel (ppa@politsei.ee), posti teel (aadressil Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu mnt. 139, 15060, Tallinn) või isiklikult PPA teenindustes. Teeninduste asukohad leiad siit.