Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Kui oled Eestisse saabunud välismaalane, kes on saanud või omandanud elamisloa/elamisõiguse pärast 1.augustit 2015:

Politsei- ja Piirivalveamet annab sulle teeninduses üle teavituse võimalusest programmis osalemiseks või saadab selle automaatselt e-posti või posti teel.

Kui oled Eestisse saabunud välismaalane, kes on saanud või omandanud elamisloa/elamisõiguse enne 1. augustit ja oled Eestis seaduslikult elanud vähem kui 5 aastat:

Politsei- ja Piirivalveametile tuleb esitada sooviavaldus kohanemisprogrammis osalemiseks. Sooviavalduse saate esitada siin, e-posti teel (ppa@politsei.ee), posti teel (aadressil Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu mnt. 139, 15060, Tallinn) või isiklikult PPA teenindustes. Teeninduste asukohad leiad siit.

Seejärel saadab Politsei- ja Piirivalveamet 30 tööpäeva jooksul teavituse kohanemisprogrammis osalemise otsuse kohta e-posti või posti teel.

Kui sooviavaldusele vastatakse positiivselt, on tarvis end kohanemisprogrammi iseseisvalt registreerida. Seda saab teha siin.