Koolitustel osalemiseks on võimalik taotleda transpordi- ja majutuskulude hüvitamist – seda juhul, kui osaleja elukoht asub koolituskohast kaugemal kui 50 km. Seejuures on oluline, et koolitusel osalemiselt oleks olemas ka kirjalik tõestus.

Tutvu kulude hüvitamise juhendi ja avalduse vormiga.