Kohanemisprogrammi eest vastutab Eesti Vabariigi Siseministeerium.
Kohanemisprogrammi puudutavates küsimustes (sh pressipäringud) on võimalik informatsiooni saada kontakteerudes aadressil info@siseministeerium.ee.