Koolituspäeva lõpus tuleb kõikidel koolitusmoodulis osalejatel täita enesehindamis- ja tagasisideküsimustik. Keeleõppe lõppedes tuleb osalejatel täita test ja tagasisideküsimustik. Kohanemiskoolituste läbimist tõendab sertifikaat, mis edastatakse koolitaja poolt digitaalselt või soovi korral paberkandjal.