Kohanemisprogrammi koolitused toimuvad inglise ja vene keeles. Kõik kohanemisprogrammi koolitusi puudutavad info- ja õppematerjalid on kõikidele huvilistele kättesaadavad inglise ja vene keeles.

NB! Rahvusvahelise kaitse mooduli koolitused toimuvad lisaks nii inglise ja vene keelele vastavalt vajadusele ka prantsuse ja araabia keeles.