Kohanemisprogrammi koolitustel osalemine on tasuta. Programmi rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ning Siseministeerium.