Ei, kohanemisprogrammis mitteosalemisel või mitteläbimisel mingeid sanktsioone ei järgne.