Ei. Kohanemisprogramm on kõigile välismaalastele vabatahtlik (v.a rahvusvahelise kaitse koolitus, mis on kohustuslik Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestele). Mingeid sanktsioone programmis mitteosalemise korral ei järgne.