Kohanemisprogrammis saavad osaleda inimesed, kes on saabunud Eestisse nii õppima, töötama*, perekonnaliikmena või muudel põhjustel ja on siin seaduslikult viibinud alla 5 aasta.

1. Välismaalased, kellele on antud tähtajaline elamisluba Eestis välismaalaste seaduse või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel;
2. Euroopa Liidu kodanikud, kes on omandanud tähtajalise elamisõiguse Eestis ning kellele on välja antud isikutunnistus;
3. Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikmed, kellele on antud tähtajaline elamisõigus Eestis.

Programmis leidub koolitusi ka lastele ja õpilastele.

* välja arvatud lühiajalise tööviisaga saabunud töötajad