Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Ettevõtlusmoodul

Ettevõtluse moodul on eelkõige suunatud Eestisse ettevõtluse eesmärgiga saabunud välismaalastele.
Mooduli eesmärgiks on anda ülevaade Eestis ettevõtlusega alustamise või tegelemisega seotud teemadest ning küsimustest.

Mida veel teada saab?

  • milline on majanduskeskkond ja ettevõtlusmaastik Eestis;
  • kust ning kuidas saada ettevõtlusnõustamist;
  • kuidas luua enda ettevõte jpm.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa kohanemisele Eesti ühiskonnas. Selle tarbeks käsitletakse ettevõtlusega seotud teemasid.

Sisu

Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis edukalt hakkama saamiseks kasulik teada kõigil, kes on huvitatud Eestis ettevõtlusega tegelemisest.

Kontakt:

Expat Relocation Estonia
info@settleinestonia.ee

Registreeru

Muuhulgas pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:

  • Eestis elamise õiguslikud alused;
  • Ülevaade Eesti maksusüsteemist, sh ettevõtetele kehtivad maksud;
  • Erinevad ettevõtlusvormid;
  • Ettevõtjate sotsiaalsed võrgustikud ja ühendused Eestis;
  • Välismaalastele suunatud ettevõtlusalased teenused.

Mida annab ettevõtluse mooduli läbimine?

● Teadmised Eestis elamise õiguslike aluste ja selle kohta, kust leida vajaduse korral lisateavet;
● Ülevaate Eesti majandus-ja ettevõtluskeskkonnast ning maksusüsteemist;
● Teadmised olulisematest ettevõtlusega seonduvatest õiguslikest aspektidest ja ettevõtlusvormidest ning sellest, kust vajaduse korral abi saada ja lisateavet leida;
● Teadmised, milliseid organisatsioone ettevõtluse valdkonnas Eestis leidub;
● Ülevaadet, milliseid ettevõtluse alaseid teenuseid pakutakse välismaalastele ning kust leida nende kohta lisateavet.

Koolituspäev on üles ehitatud täiskasvanute õppimise iseärasusi silmas pidades. Koolitused on väga praktilise loomuga, millest olulise osa moodustavad harjutused, rühmatööd ja diskussioonid.
Näiteks on võimalik tutvustada teistele osalejatele oma äriideed ja arutada, kuidas oleks seda võimalik Eestis ellu viia. Koolitusel osalejatel on huvi korral võimalik pärast koolitust osaleda mõne ettevõtlusega seotud organisatsiooni üritusel.

Kokkuvõtvalt annab koolituspäev arvukalt võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks. Kogu koolituse vältel on võimalik olla pidevas diskussioonis nii koolitaja kui osalejatega – seejuures on võimalus teiste välismaalastega oma seniseid kogemusi vahetada ning kuulda, milliste situatsioonidega on nemad kokku puutunud ja kuidas küsimusi lahendanud.

Koolituse ajaline kestvus on 1 päev (8 tundi) ja päevakava näeb üldjuhul välja järgmine:

10:00 – 11:45 Sissejuhatus ja I koolituse osa
11:45 – 12:00 Kohvipaus
12:00 – 13:45  II koolituse osa
13:45 – 14:30 Lõunapaus
14:30 – 16:15 III koolituse osa
16:15 – 16:30 Kohvipaus
16:30 – 18:00 IV koolituse osa ja kokkuvõte

Koolituspäev lõppeb kokkuvõttega, mille käigus on osalejatel võimalik esitada kõikvõimalikke esile kerkinuid küsimusi mis tahes teema kohta, mis jäi nende jaoks veel ebaselgeks või mille kohta nad sooviksid rohkem teada saada. Seejärel on igal osalejal võimalik välja tuua, mis olid tema jaoks kõige olulisemad asjad, mille ta sellest koolituspäevast enda jaoks meelde jätab. Osalejad saavad kontaktandmed, kuhu neil on võimalik ka pärast koolitust tekkivate küsimustega pöörduda.
Koolituse läbiviijate poolt pakutakse osalejatele kohvi, teed ja suupisteid. Samuti on võimalik koolituspaiga läheduses võimalik käia ka lõunatamas.

Töö- ja ettevõtlusmooduli kohta saab lisainfot aadressil info@settleinestonia.ee.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept