Eesti elamisloa ja teiste dokumentide taotlemisega seotud asjaajamine

Eesti elamisluba – mis see on ja kuidas seda taotleda? Milliseid dokumente ja kuhu esitada ja milline asjaajamine Eestisse elama asumisel veel läbi teha tuleb? Sellised küsimused tekivad tõenäoliselt igal välismaalasel, kellel seisab ees Eestisse kolimine ja koos sellega elamisloa ja isikut tõendava dokumendi taotlemine, elukoha otsimine ja paljud teised eluks vajalikud tegevused. Siin on põgus ülevaade vajalikest sammudest ning kasulikud lingid usaldusväärsetele allikatele.

Võib-olla said hiljuti tööd mõnes Eesti IT start-up ettevõttes. Võib-olla plaanid Eestisse õppima tulla või perekondlike sidemete kaudu siia elama asuda. Vastavalt sinu profiilile ja Eestisse elama asumise põhjusele võivad vajalikud dokumentide vormistamised ja asjaajamised erineda, kuid on siiski paar peamist sammu, millega tuleb kõigil arvestada.

Eesti elamisluba

Kuidas taotleda elamisluba ning kas ja kuidas omale Eesti isikut tõendav dokument saada? Kogu elamislubade ning isikut tõendavate dokumentide asjaajamine käib Eestis Politsei- ja Piirivalveameti kaudu. Siin on detailne infot selle kohta, millistel tingimustel saavad välismaalased õiguse Eestis viibida. https://www2.politsei.ee/en/teenused/eestis-viibimise-seaduslikud-alused/

Ning siit saad infot elamisloa kohta: https://www2.politsei.ee/en/teenused/residence-permit/tahtajaline-elamisluba/

Nimekiri Eestis käibel olevatest isikut tõendavatest dokumentidest võib esialgu silme eest kirjuks võtta: ID-kaart, elamisloa kaart, digitaalne ID või hoopis e-residendi digi-ID – mis on mis ja kellele? Kui sa oled alaliselt Eestis elav Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, siis on sul vaja taotleda ID-kaart, mis võimaldab kasutada e-teenuseid ja kehtib isikut tõendava dokumendina. Kui oled pärit riigist, mis asub väljaspool Euroopa Liitu, siis tuleb sul vormistada elamisloa kaart. See on kohustuslik isikut tõendav dokument välismaalastele, kes taotlevad Eesti elamisluba või elamisõigust või kes elavad Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel ning kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud. Elamisloa kaart annab sulle võimaluse kasutada internetipanga teenuseid ning teisi e-teenuseid. Loe lähemalt siit: https://www2.politsei.ee/en/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/

Politsei- ja Piirivalveametis töötavad ka migratsiooninõustajad. Migratsiooninõustajatega võib konsulteerida telefoni teel (inglise ja vene keeles) ning e-maili ja ka Skype kaudu. Oma spetsiifilistele küsimustele saad vastuseid just migratsiooninõustajatelt. Loe rahulikult läbi Politsei- ja Piirivalve ameti veebilehel olev info ja kui midagi jäi arusaamatuks, siis konsulteeri migratsiooninõustajaga: https://www2.politsei.ee/en/teenused/migratsiooninoustajad/

Kodu leidmine ja elukoha registreerimine

Kodu ostmiseks või üürimiseks tuleb tutvuda kinnisvaraportaalides leiduvate kuulutustega ning sobiva leidmisel kontakteeruda kuulutuses toodud kontaktandmetel. Suur osa Eesti kinnisvaratehingute sõlmitakse läbi maaklerite, kuid leidub ka kinnisvaraomanikke, kes ei kasuta vahendajat vaid tegelevad kogu asjaajamisega ise. Enamasti ongi müügi/üüri kuulutuste juurde märgitud kas maakleri või kinnisvaraomaniku kontaktandmed.

Kui kodu on leitud ja üüri või ostutehing sõlmitud, siis tuleb end ka kohalikus omavalitsuses registreerida. See on vajalik kasvõi näiteks selleks, et registreerida end elukohajärgse perearsti nimekirja. Tutvu siin täpsete juhistega, kuidas elukoht registreerida: https://www.eesti.ee/en/housing-and-environment/services-related-to-housing/registering-residence/

Tervishoid – kuidas arsti juurde minna?

Kui sul on juba elamisluba olemas, siis on sul õigus registreeruda end perearsti juurde. Eestis on justnimelt perearst või pereõde esmane kontakt tervishoiusüsteemiga, kui tegu pole esmaabi nõudva tervisemurega. Perearst aitab diagnoosida ja ravida haiguseid ning suunab vajadusel saatelehega mõne erialaarsti vastuvõtule. Rohkem infot perearsti juurde registreerumise kohta leiad Haigekassa lehelt: https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/perearstiabi

Oleme sellest pikemalt kirjutanud ka meie blogiloos: https://www.settleinestonia.ee/eesti-tervishoiususteem/

Kust saada kasulikku infot selle kohta, kuidas oma pabereid korda ajada?

International House of Estonia jagab tasuta nõuandeid selle kohta, kuidas Eestisse tööle tulles oma dokumendid korda ajada. Registreeri omale tasuta nõustamine siit: https://workinestonia.com/internationalhouse/consultation-sessions/?role=foreigner

Paljudel välismaalastele olulistel teemadel oleme kirjutanud ka Settle in Estonia blogis https://www.settleinestonia.ee/blogi/ . Kohanemisprogrammi Settle in Estonia baasmoodul https://www.settleinestonia.ee/baasmoodul/ on tasuta koolitus, mis on mõeldud kõikidele elamisloa saanud välismaalastele. Registreeru koolitusele, et saada vastus paljudele oma küsimustele.