Haldab IOM

Rahvusvahelise kaitse teemamoodul on kolmepäevane koolitus, mis on suunatud Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestele (pagulastele ja täiendava kaitse saajatele). Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimeste edukale kohanemisele Eesti ühiskonnas läbi põhjalike teadmiste ja kontaktide omandamise riigi ja ühiskonna toimimise, igapäevase elukorralduse, kultuuri- ja töökeskkonna jne kohta. Teemoodulit rakendab Rahvusvaheline migratsiooniorganisatsioon (IOM).