Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Baasmoodul

Baasmoodul on mõeldud kõikidele siia tulnud välismaalastele ning selle eesmärk on anda teadmised, mis on seotud nii igapäevatoimingutega kui üldise kultuurilise keskkonnaga Eestis.
Millised on siinsed kombed? Mida pidada silmas eestlastega suhtlemisel? Muuhulgas käsitletakse nii Eesti riigi alusväärtusi ja toimimispõhimõtteid kui elanike õigusi ja kohustusi.

Mida veel baasmoodulist teada saab?

• Millised on Eesti ID-kaardi/elamisloakaardi ning selle kasutusvõimalused;
• Millised on Eestis pakutavad e-teenused ning nende kasutamisvõimalused ;
• Millised on välismaalastele pakutavad toetavad teenused;
• Kuidas saada abi hädaolukorras;
• Kuidas osaleda kodanikuühiskonnas.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa Eestisse saabunud välismaalaste sisseelamisele ja üldisele kohanemisele siinsesse ühiskonda. Selle tarbeks käsitletakse nii riigi ja ühiskonna toimimise, igapäevase eluolu ja kultuurikeskkonnaga seotud teemasid.

Sisu

Koolituse käigus käsitletakse välismaalaste jaoks kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis edukalt hakkama saamiseks kasulik teada.

Muuhulgas pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:

• Välismaalaste õiguslik seisund Eestis
• Eesti riigi toimimise alused
• Eesti ühiskonna alusväärtused
• Tähtsamad ametiasutused ja nende ülesanded
• Kodanikuühiskonnas aktiivse osalemise võimalused
• Hädaolukorras abi saamise võimalused
• Digitaalsete isikut tõendavate dokumentide kasutusvõimalused
• E-teenuste kasutamise võimalused
• Pangatoimingute tegemine
• Hariduse tunnustamise võimalused
• Eesti tervishoiusüsteem
• Transport, liiklus ja liiklemine
• Ülevaade eestlaste suhtlemiskultuurist
• Vaba aja veetmise võimalused Eestis
• Ülevaade välismaalastele pakutavatest teenustest

Kontakt:

Expat Relocation Estonia
info@settleinestonia.ee

Registreeru

Mida annab baasmooduli läbimine?

 • Teadmised Eesti riigi põhialustest, põhiseadusest ja tähtsamate ametiasutuste ülesannetest ning sellest, kust ise leida lisateavet leida;
 • Teadmised, kust leida teavet oma õiguste ja kohustuste kohta;
 • Ülevaate kodanikuühiskonna toimimispõhimõtetest ja informatsiooni selle kohta, kust leida teavet ühiskonnas aktiivselt osalemise võimaluste ja koostöövõrgustike kohta;
 • Teadmised, kuidas toimida õnnetusjuhtumi korral ning kes tegelevad Eestis turvalisuse tagamisega;
 • Teadmised, mis on digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokument, millised on selle kasutusvõimalused Eestis ja kuidas anda digiallkirja;
 • Teadmised, mida tuleb teha pangakonto loomiseks;
 • Teadmised, kelle poole pöörduda eelnevalt omandatud hariduse tunnustamiseks;
 • Ülevaate, kuidas toimib tervishoiusüsteem ning kust leida teavet tervishoiuteenuste kohta;
 • Teadmised transpordi ja liikluskorralduse kohta, sh juhtimisõiguse ja ühistranspordi teemad
 • Ülevaate eestlaste käitumise põhijoontest ja eripäradest;
 • Teadmised Eesti ühiskonna alusväärtustest;
 • Teadmised, kuidas leida informatsiooni kultuuri- ja spordiürituste kohta;
 • Ülevaate, milliseid lisateenuseid välismaalastele pakutakse ning kust nende kohta lisateavet leida.

Koolituspäev on üles ehitatud täiskasvanute õppimise iseärasusi silmas pidades. Koolitused on väga praktiliseloomuga – olulise osa moodustavad harjutused, rühmatööd ja diskussioonid. Näiteks eestlaste käitumise põhijoonte teema juures käsitletakse läbi praktilise harjutuse kultuurilisi eripärasid. Eesti kultuuriga kohanemise teema juures käsitletakse ka seda, mis on kultuurišokk ja kuidas sellest edukalt üle saada.
Osalejatel on võimalik praktiliste harjutuste käigus enda kogemuste põhjal välja tuua kasulikke nippe, mis on neid Eesti kultuuriga kohanemisel aidanud ning neid teiste koolitusel osalejatega jagada.
Kokkuvõtvalt annab koolituspäev arvukalt võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks. Kogu koolituse vältel on võimalik olla pidevas diskussioonis nii koolitajate kui osalejatega – seejuures on võimalus teiste välismaalastega oma seniseid kogemusi vahetada ning kuulda, milliste situatsioonidega on nemad kokku puutunud ja kuidas küsimusi lahendanud.

Koolituse ajaline kestvus on 1 päev (8 tundi) ja päevakava näeb üldjuhul välja järgmine:

10:00 – 11:45 Sissejuhatus ja I teemaplokk
11:45 – 12:00 Kohvipaus
12:00 – 13:45 II teemaplokk
13:45 – 14:30 Lõunapaus
14:30 – 16:15 III teemaplokk
16:15 – 16:30 Kohvipaus
16:30 – 18:00 IV teemaplokk ja kokkuvõte

Koolituspäev lõppeb kokkuvõttega, mille käigus on võimalik esitada küsimusi mis tahes teema kohta, mis jäi kas pisut ebaselgeks või mille kohta on soov rohkem teada saada. Osalejad saavad ka kõiksugu kontaktandmed, kuhu on võimalik ka pärast koolitust tekkivate küsimuste korral pöörduda. Koolituse läbiviijate poolt pakutakse osalejatele kohvi, teed ja suupisteid. Samuti on koolituspaiga lähedal võimalik käia lõunatamas.
Baasmooduli kohta saab lisainfot aadressil info@settleinestonia.ee.

Osalejad saavad koolituselt tuleviku tarbeks kaasa vajaliku koolitus- ja õppematerjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletavaid teemasid ning annab põhjalikud vastused enamikule küsimustele, mis Eestisse elama asuvatel välismaalastel harilikult tekivad.

Inglisekeelne materjal 1

Ingliskeelne materjal 2

Ingliskeelne materjal 3

Ingliskeelne materjal 4 

Ingliskeelne materjal 5

 

Venekeelne materjal 1

Venekeelne materjal 2

Venekeelne materjal 3

Venekeelne materjal 4 

Venekeelne materjal 5

 

“Programm ei anna mitte ainult kasulikku ja põhjalikku informatsiooni Eesti elu kohta, vaid
aitab laiendada ka sotsiaalset suhtlusringkonda.”

Viktoria, Venemaalt

“Kohanemisprogrammi koolitused on väga hästi kokku pandud – nad sobivad nii nendele, kes on Eestisse alles saabunud, samas ka neile, kes on siin juba mõnevõrra kauem olnud.”

Dashiell, Ameerika Ühendriikidest

“Soovitan osalemist kõigile, kes Eestisse tulevad! Sain uusi teadmisi nii siinse kultuuri kui tavade kohta, õppisin eesti keelt ja lisaks sellele kohtusin erinevate inimestega üle maailma.”

Teresa, Saksamaalt

“Kohanemisprogrammi koolitused on mitmekülgsed ja lisaks sellele ka tasuta! Õpetajad on lahked ja viisakad ning oma ala professionaalid.“

Tommaso, Itaaliast

“Sain programmist palju praktilisi näpunäiteid, tänu millele ei pidanud ma Eestisse tulles ise jalgratast leiutama hakkama.”

Vassili, Venemaalt
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept