Terviseameti nõustaja aitab uussisserändajatel perearsti leida

Terviseameti nõustaja aitab uussisserändajatel perearsti leida Selleks, et Eestisse elama asunud välismaalased saaksid vastused kõigile oma terviseteemalistele küsimustele, asus [...]